Monday, 21 December 2009

SWE: Katalanernas historiska folkomröstning

Satte katalanerna den 13/12 världrekord i demokratisk självorganisation? Personligen tror jag att så kan vara fallet.

två månader och utan offentligt stöd byggde ideellt arbetande människor upp en valorganisation som sträckte sig över 166 kommuner (municipis) och fick 193.000 individer att samtidigt gå och rösta i en och samma fråga.

På själva valdagen följde jag händelserna på plats i en av Vilanova i la Geltrús 11 vallokaler och mitt minne kommer att förbli hur normalt och lugnt allting gick till. Vallokalerna var improviserade men ändå tror jag att de flesta av dem som röstade upplevde att omröstningen gick till på ett lika seriöst sätt som officiella val. De stora farhågorna om att de extrema spansknationalististerna i Falange skulle dyka upp besannades ej, men inte heller de små, som t.ex. svårlösta IT problem vilket hade kunnat försvåra identifieringen och därmed gjort det möjligt att rösta mer än en gång.

De som arbetade i lokalen gjorde alla ett mycket professionellt intryck. Mer än en gång upplevde jag hur valförrättarna fick höra mindre vackra saker bara för att de höll på principerna och inte lät dem rösta som inte hade med sig alla nödvändiga dokument. Samtidigt uthärdade de stoiskt kylan som svepte in från den dörr som hela dagen stod öppen för att välkomna de röstande. I Vilanova är vi bortskämda med ett behagligt klimat men den här dagen var ett undantag – inte bara var det kallt utan det regnade också.

För en hobbysamhällsvetare som jag har allt detta sammantaget varit en mycket stor upplevelse. I ett läge när den moderna västerländska demokratin upplevdes som en alltför statisk institution så bestämde sig en del av befolkningen i ett utvecklat västeuropeiskt land att skapa ett alternativt demokratiskt beslutsforum - självorganiserat och nästan helt utan hierarkier. Vilket ämne för statsvetare och organisationsteoretiker! Och för kulturhistoriker med fokus på den Iberiska halvön: Är det inte raka motsatsen till den offermentalitet som till och med katalanerna själva ibland sig anklagar för?

Ett stort tack till VNG Decideix. I en tid av politikerförakt har ni visat på den inneboende styrka som finns i det öppna samhället och i demokratin.

- - -
Intressant nog blir utvärderingen av plattformarna extra känslig just för att dessa är självorganiserade i en nerifrån-och-upp struktur. Eftersom ingen på central nivå kan ta på sig ansvaret för de enskilda plattformarna, kan deras arbete knappast ifrågasättas utan att det uppfattas som kritik. Jag gissar att detta fördröjer den läroprocess som behövs för de kommande folkomröstningarna.

- - -
Technorati tags: Katalonien, Folkomröstning, Referendum, Spanien, Vilanova,

No comments: