Tuesday, 30 April 2013

The Story of the True Cross ... or Discover Penedès (Catalonia), May 3 to 5

Sunday, May 5, is a good day to discover the small town of Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) because then its inhabitants will celebrate la Festa de la Santa Creu. The main point of the program is a sung High Mass (missa cantata in Latin, missa cantada in Catalan) which emphasizes that this is a festival with Christian roots, but there are also less serious elements like dancing Catalan giants and a parade with vintage motorcycles.

Why visit Sant Martí Sarroca?

The origin of the present town of Sant Marti Sarroca was a fortification from the 10th century, situated on a rock which provided a natural protection in three directions and from which you still today have a good view over a big part of Alt Penedès. The fort was rebuilt several times through the centuries and in the early Middle Ages, this castle, Castell de Sant Martí Sarroca, belonged to the most important ones in Penedes. Nowadays it has been tastefully renovated and serves as a museum. Rigth next to it we find the church església de Santa Maria which is the most important example of Romanesque architecture in Penedès and whose apse is considered among the most interesting of this style in the whole of Catalonia.

What is the True Cross (la Santa Creu) and why it is celebrated now?

The most famous relic of the True Cross (la Vera Creu or la Santa Creu in Catalan) – i.e. the cross on which Jesus is said to have been crucified - was historically stored in the Church of the Holy Sepulchre of Jerusalem. In 614, its was taken as booty by the Persians, but 628 it was successfully recaptured and that is the background to the celebrations of the True Cross (Festes de la Santa Creu) which we see around on May 3 in different parts of Catalonia. It may be added that the same relic of the True Cross has been missing since the year 1187, when Saladin of Egypt and Syria seized it and refused to let the Christians, among them Richard the Lionheart, buy it back.

And what happens in the rest of the Penedès, Friday-Sunday, May 3 to 5?

If you are not interested in more or less true crosses Penedès has several other events to offer, among them sardana dance in Cubelles (Garraf), a guided tour out among spring green vineyards in Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), a swimming competition in open water in Vilanova i la Geltrú (Garraf), a classical concert by Kölner Kammerorchester in Sitges (Garraf) or, also in Sitges (where else?), the International Bears Meeting (gay men with beards, hair on their chests and masculine manners). Here you can find an extensive agenda in English.

Discover Penedès!

- - -


Mona and Göran: This week, Swedish Göran (living in Garraf, Barcelona) wants to talk about Catalan dancing giants and other traditional cultural elements, but his equally Swedish wife Mona reminds him that Sitges happens to host the International Bears Meeting. After that Mona calls on all Spaniards to show their confidence in Spanish PM Mariano Rajoy's economic policies.

- - -
External Sources:
Wikipedia ENG: True Cross
Wikipedia CAT: Sant Martí Sarroca

CAT: Gegants, ossos, rucs i bous, i a més dos suecs, promovent el PenedèsMona i Göran: Aquesta setmana, el suec Göran (veí de la comarca del Garraf, Barcelona) vol parlar de la trobada de Gegants catalans a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) i d'altres elements culturals i tradicionals, però la seva esposa Mona, també de Suècia, li recorda que a Sitges (Garraf) hi haurà una trobada molt més internacional, d'óssos (és a dir homes gais amb barba, borrissol al pit i una actitud masculina). A continuació, Mona demana a tots els espanyols que demostrin la seva confiança en les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy.

SPA: Gigantes, osos, burros y toros, y además dos suecos, promocionando PenedèsMona y Göran: Esta semana, el sueco Göran (vecino de la comarca Garraf, Barcelona) quiere hablar del encuentro de Gigantes catalanes en Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) y de otros elementos culturales tradicionales, pero su esposa Mona, también de Suecia, le recuerda que en Sitges (Garraf) habrá un encuentro mucho más internacional, de osos (es decir hombres gais con barba, vello en el pecho y una actitud masculina). A continuación, Mona les pide a todos los españoles que demuestren su confianza en las políticas económicas de Mariano Rajoy.

SWE: Historien om Det Sanna Korset ...eller Upptäck Penedès (Katalonien), 3-5 maj

Söndagen 5 maj är en bra dag för att upptäcka den lilla staden Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) för då firar man la Festa de la Santa Creu. Programmets huvudpunkt är en sjungen högmässa (missa cantata på latin, missa cantada på katalanska) vilken understryker att detta är en högtid med kristna rötter, men det finns också mer folkliga inslag som dansande katalanska jättar samt en parad med veteranmotorcyklar.

Varför besöka Sant Martí Sarroca?

Ursprunget till den nuvarande staden Sant Marti Sarroca var en befästning från 900-talet belägen på en klippa som gav naturligt skydd åt tre håll och varifrån man än idag har utsikt över en stor del av Alt Penedès. Befästningen har byggts om genom århundrandena och under tidig medeltid var denna borg, Castell de Sant Martí Sarroca, en av de viktigaste i Penedès. Idag är den smakfullt renoverad och tjänstgör som museum. Vägg i vägg ligger kyrkan església de Santa Maria vilken är det mest betydande exemplet på romansk arkitektur i hela Penedès och vars absid räknas till de mest intressanta av den här stilen i hela Katalonien.

Vad är det Sanna Korset (la Santa Creu) och varför firas det just nu?

Den mest kända reliken av det Sanna Korset (la Vera Creu eller la Santa Creu på katalanska) – alltså det kors på vilket Jesus ska ha blivit korsfäst - förvarades historiskt i Den Heliga Gravens Kyrka i Jerusalem. År 614 fördes det av perserna bort som krigsbyte, men 628 kunde det återerövras och detta är ursprunget till de firande av det Sanna Korset (Festes de la Santa Creu) som vi runt den 3 maj ser på olika håll i Katalonien. Det kan tilläggas att samma relik av det sanna korset är för övrigt försvunnen sedan år 1187 då Saladin av Egypten och Syrien lade beslag på den och vägrade låta de kristna, bland dem Rikard Lejonhjärta, köpa tillbaka den.

Och vad händer i resten av Penedès, fredag-söndag 3-5 maj?

Är man inte intresserad av mer eller mindre sanna kors har Penedès flera andra evenemang att erbjuda, t.ex. sardana dans i Cubelles (Garraf), en guidad tur ut bland vårgröna vinfält i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), en simtävling i öppet vatten i Vilanova i la Geltrú, en konsert med klassisk musik av Kölner Kammerorchester i Sitges (Garraf) eller, också i Sitges (var annars?), en internationell sammankomst för björnar (homosexuella med skägg, hår på bröstet och manligt beteende). Här hittar ni en fullödig agenda på engelska.

Upptäck Penedès!

- - -


Mona och Göran: Den här veckan vill svenske Göran (boende i Garraf, Barcelona) tala om katalanska dansande jättar och andra traditionella kulturella element, men hans lika svenska hustru Mona påminner honom om att Sitges råkar vara värd för en internationellt träff för björnar. Efter det uppmanar Mona alla spanjorer att visa sitt förtroende för den spanske regeringschefen Mariano Rajoy och hans ekonomiska politik .
- - -

Externa källor
Wikipedia ENG: True Cross
Wikipedia CAT: Sant Martí Sarroca

Sunday, 28 April 2013

'Torre del Veguer' - Wine, Vineyard Visits, Events and Conferences in Garraf (Barcelona)


I would never claim to know every corner of the wine region Penedès but, up until a week ago, I actually thought that I had already discovered everything worth visiting at least in our absolute neighbourhood. Therefore, I was quite surprised when I arrived at the impressive Catalan country house Torre del Veguer, from where you have a wonderful view of my town, Vilanova i la Geltrú and the Mediterranean. Although you are just 30 minutes from the Airport of Barcelona,  thanks to the surrounding vineyards you still feel that you are out in the countryside.


The center of the estate is a building with a long history and the word veguer in the name reveals that a few governors of the historic Vegueria the Vilafranca del Penedès had their residence here in the late Middle Ages. These were members of the family Avinyó whose coat of arms can still be found over the original Romanesque portal. Before them, in the 15th century, the house had been owned by the monastic Order of Saint Jerome (the Hieronymites), of whose era the cloister on the first floor is a reminder, and these monks were first to plant wine grapes here. The oldest parts of the building are from the 14th century and reveal that, originally, it was a fortification. The tower (torre) which is mentioned in the name is, if fact, what we now see as the main building, while the square tower with battlements was a late addition, made after 1878, when the entrepreneur Josep Ferrer i Vidal from Vilanova i la Geltrú bought the property and remodeled it to look like French medieval castle. Add to that a chapel from 1896 in Neo-Gothic style and you get the eclectic, mixed architecture which we see today.


Nowadays, Torre del Veguer is primarily known as a winery within the Garraf subregion of D.O. Penedès. The character of the location is shaped by the proximity to the sea in the south of and the shelter given by the mountain Montgrós in the north. The bedrock consists of porous limestone and is very rich in minerals because at one time in history this used to be a seabed, of which the many fossils testify. The property comprises 18 hectares and the grape varieties being cultivated are, above all, merlot, cabernet sauvignon and muscat, but also petite syrah and xarel·lo, the unique variety of Penedès. The wine production relies solely on the own harvest and the grapes are always picked by hand. Among the wines which have recently received international awards we find Torre del Veguer Muscat 2012, Torre del Veguer Xarel·lo 2012 and Torre del Veguer Eclèctic 2009.


As a side activity, the premises are being rented out to anyone who wants to organize conferences or parties in a historic setting, or, literally, in the midst of the vineyards. In addition, guided wine tours can be offered in English, French, Catalan and Spanish, but these have to be booked in advance (the usual routine on all small wineries in Penedès). However, at any time you can pass by on the gravel road outside, in order to see in which phase the vines are in or just to remind yourself that Sant Pere de Ribes, by far, is the most scenic part of the comarca Garraf.


Swedish version of the same text

SWE: 'Torre del Veguer' – vingårdsbesök, vinprovning, fester och konferenser i Garraf (Barcelona)


Jag skulle aldrig hävda att jag har perfekt koll på hela vinområdet Penedès, men fram tills för en vecka sedan trodde jag faktiskt att jag redan kände till allt som är värt att upptäcka åtminstone i vårt närområde. Därför blev jag väldigt förvånad när jag kom till det imponerande katalanska godset Torre del Veguer, varifrån man har en underbar utsikt över min stad, Vilanova i la Geltrú, och Medelhavet. Även om man bara är 30 minuter från Barcelonas Flygplats, tack vare de omgivande vinfälten upplever man sig ändå vara ute på landet.


I mitten av ägorna står en byggnad med lång historia och som ordet veguer i namnet antyder hade ett antal ståthållare för det historiska Vegueria de Vilafranca delPenedès sin bostad här under senmedeltiden. Dessa var av släkten Avinyó och deras vapen hänger fortfarande över den ursprungliga romanska portalen. Före dem, på 1400-talet, hade huset ägts av Hieronymiternas orden, vilket korsgången på andra våningen påminner oss om, och det var dessa mukar som började plantera vin här. De allra äldsta delarna av byggnaden är dock från 1300-talet och avslöjar att den ursprunglingen var en befästning. Det torn som leden torre i namnet talar om är det vi idag ser som huvudbyggnad, medan det kvadratiska tornet med bröstvärn kom till så sent som efter 1878 då företagaren Josep Ferrer i Vidal från Vilanova i la Geltrú köpte fastigheten och gav den drag att ett franskt medeltida slott. Lägg därtill ett kapell från 1896 i neogotisk stil och du får den eklektiska, blandade arkitektur som vi ser idag. Nu för tiden är Torre del Veguer främst känt som ett vinhus inom Garraf-delen av D.O. Penedès. Läget kännetecknas i syd av närheten till havet och i norr av lä från berget Montgrós. Berggrunden utgörs av porös kalksten och är mycket mineralrik eftersom detta en gång i historien var havsbotten, vilket de många fossilerna vittnar om. Ägorna omfattar 18 hektar och de druvor man odlar är huvudsakligen merlot, cabernet sauvignon och muscat, men också petite syrah och xarel·lo, den unika druvan i Penedès. Inom produktionen arbetar man bara med den egna druvorna, vilka alltid plockas för hand. Bland de viner som nyligen fått internationella utmärkelser hittar vi Torre del Veguer Muscat 2012, Torre del Veguer Xarel·lo 2012 och Torre del Veguer Eclèctic 2009.


Som en sidoaktivitet hyr godset ut sina lokaler till dem som vill ordna konferenser eller fester i en historisk miljö eller, bokstavligen, mitt ibland vinfälten. Dessutom ordnar man guidade vinturer på katalanska, spanska, franska och engelska, men dessa måste (som alltid på Penedes mindre vinhus) bokas i förväg. Vem som helst kan dock promenera förbi på grusvägen utanför, för att se i vilken fas vinplantorna befinner sig i eller bara påminna sig själv om att Sant Pere de Ribes är den utan jämförelse mest natursköna delen av comarcat Garraf.English version

Thursday, 25 April 2013

Sardana - the National Dance of Catalonia ... or Discover Penedès, April 26 to 28

We are still in the week of the Sant Jordi celebrations and that sets a clear Catalan tone also for the next weekend, Friday-Sunday, April 26-28. In Sitges (Garraf) there will be a human tower exhibition (castells) and in as many as three towns, we will be able to see the national dance, sardana; Calafell (Baix Penedès), Vilanova del Cami (Anoia) and Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). The latter town offers the most comprehensive program because here we have a sardana-meeting, to which dances and bands (cobles) will come from other places have been invited.

The sardana has its historical roots up in the province of Girona, but before it started to spread from there in the 1850s, it had undergone some adaptations and refining. The youth of Empordà made the musicians to pick up romantic operetta themes whereby the dance became more accessible and could win popularity throughout Catalonia. At the same time, composer Pep Ventura established the a standard composition of 11 players for the band (cobla) and music theorist Miquel Pardas created a model for the steps and bars.

As a symbol, the sardana was first considered a freedom dance (ball de llibertat) among republicans, in contrast to the modest dance contrapàs preferred by the conservative carlists. Later on, the nationalists of the Renaixenca movement adopted it as a point reference for the Catalan culture. However, before it reached the form we see today, it went through further stylization. This happened in the mid-twenties of the 20th century, and with the inspiration coming from ballet the sardana became calmer. The spinning of the rings was replaced by footwork with pointed toes and jumps on the spot, albeit within the traditional ring formation.

To dance sardanas people form one or more rings which you are welcome to join as long as you do so in pairs, since the mixed structure (woman, man, woman, man) must not be broken.

For those who are not interested in Catalan culture the wine region Penedès has much else to offer, during the coming weekend for example Ultra Trail Running in Sitges (Garraf), dance performances in Vilanova i la Geltrú (Garraf), Igualada (Anoia) and El Vendrell (Baix Penedès) and several guided tours. A full weekend agenda in English can be found here.

Discover Penedès!

- - -


Mona and Göran: Swedish Mona explains why she will spend the weekend in Barcelona while her equally Swedish husband Göran looks forward to dancing sardana in Sant Sadurní d'Anoia - the capital of Catalan cava. Then a dunce cap appears and the question is who was the biggest fool last week - Catalonia or Spain.

- - -
External source: Festes.org

CAT / SPA: Catalunya contra España …o Descobreix el PenedèsMona i Göran: Mona, una sueca, explica per què passarà el proper cap de setmana a Barcelona, mentre que al seu marit Göran, també suec, li fa molta il·lusió poder anar a ballar sardanes a Sant Sadurní d'Anoia - la capital del cava. A continuació, apareix un capirot i la pregunta és qui va fer el ximple més gran la setmana passada - Catalunya o Espanya?

- - -
Mona y Göran: Mona, una sueca, explica por qué va a pasar el próximo fin de semana en Barcelona, mientras que a su marido Göran, también sueco, le hace mucha ilusión poder ir a bailar sardanas en Sant Sadurní d'Anoia - la capital del cava. A continuación, aparece un capirote y la pregunta es ¿quién estuve el tonto más grande la semana pasada - Cataluña o España.SWE: Sardana – Kataloniens nationaldans ... eller Upptäck Penedès, 26-28 april

Vi befinner oss fortfarande i veckan för Sant Jordi-firandet och det sätter en tydlig katalansk prägel också på den kommande helgen, fredag-söndag 26-28 april. I Sitges (Garraf) kommer det att byggas mänskliga torn (castells) och i hela tre städer kan man se nationaldansen sardana; Calafell (Baix Penedès), Vilanova del Camí (Anoia) och Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). Den sistnämnda staden erbjuder det mest omfattande programmet eftersom det handlar om en sardana-träff dit både dansare och band (cobles) har bjudits in från andra städer.

Sardanan har sina historiska rötter uppe i provinsen Girona, men innan den, på 1850-talet, spreds därifrån hade den genomgått en första anpassning och förfining. Ungdomarna i Empordà fick musikerna att plocka upp romantiska operetteman varigenom dansen blev mer lättillgänglig och kunde vinna popularitet i hela Katalonien. Under samma tid fastställde kompositören Pep Ventura en standardsammansättning om 11 man för bandet (cobla) och musikteoretikern Miquel Pardas skapade en modell för stegen och takterna.

Som symbol sågs sardanan först som en frihetsdans (ball de llibertat) av republikanerna, i kontrast till den sedesamma dansen contrapàs som föredrogs av de konservativa carlisterna. Sedermera tog nationalisterna i renaixença-rörelsen den till sig varpå den blev en referenspunkt i den katalanska kulturen. Innan den nådde den form som vi ser idag skulle den dock gå igenom ytterligare en stilisering. Så skedde på 1910- och 20-talet och denna gång hittades inspiraitonen i scenkonsten ballet vilket gjorde att sardanan blev lugnare. Ringarnas snurrande ersattes av fotarbete med sträckta vristrer och hopp på stället, om än med bibehållen traditionell ringformation.

När man dansar sardana bildas en eller flera ringar till vilka man gärna får ansluta sig så länge man kommer i par, eftersom strukturen om varannan man, varannan kvinna inte får brytas.

För dem som inte är intresserade av katalansk kultur har vinregionen Penedès också mycket annat att erbjuda, under den kommande helgen t.ex. Ultra Trail-löpning i Sitges (Garraf), dansföreställningar i Vilanova i la Geltrú (Garraf), Igualada (Anoia) och El Vendrell (Baix Penedès) samt mängder av guidade turer. En full helgagenda på engelska återfinns här.

Upptäck Penedès!

- - -


Mona och Göran: Svenska Mona förklarar varför hon kommer att tillbringa helgen i Barcelona medan hennes lika svenske man Göran ser fram emot att få dansa sardana i Sant Sadurní d’Anoia – den katalanska cavans huvudstad. Sedan dyker dumstruten upp och frågan är vem som har gjort bort sig mest under veckan som gick – Katalonien eller Spanien.

- - -
Extern källa: Festes.org

Monday, 22 April 2013

Saint George’s Day ('Diada de Sant Jordi') in Barcelona and the rest of Catalonia

Sant Jordi Vilanova Geltru 2010 038Most Europeans will know the legend of Saint George and the Dragon, but if on April 23 they happen to be in Barcelona or the rest of Catalonia they might ask themselves why la Diada de Sant Jordi is celebrated on this particular day and why with books and roses.

Why April 23?

According to legend, the dragon killer Saint George allegedly turned up at different times and in different locations around the world, but the martyr with the Latin name Sanctus Georgius was a Greek who, in the 3rd Century, lived in present-day Turkey. He was a soldier in the service of Rome, but since he was a Christian, he at one point refused to carry out an order to imprison all other Christian Roman soldiers, and as punishment he himself was executed because of his faith. The day when St. George died and thus, according to the faithful, entered into his eternal life is said to have been on April 23.Why Barcelona?

In the Middle Ages, St. George became a popular saint with Europe's nobility and especially among the knights since he had been a soldier. The reason why feelings for this warrior were especially warm in Barcelona was that at several times throughout history he had appeared on a white horse and saved the Catalans during difficult battles. That was why, in the 14th century, they built a chapel in his honor in the palace Palau de la Generalitat (where the Catalan Government resides) and in 1456 he was declared patron saint of Catalonia.

Why roses?

The link between roses and the Diada de Sant Jordi most likely has its origin in the tournaments which the nobility of Barcelona used to organise to celebrate St. George, where the winners received roses which they subsequently handed over to the young ladies, whose hearts they were trying to win. Already in the 15th century this tradition had evolved so that, on this day, the Palau de la Generalitat held a Fair for Lovers (Fira dels Enamorats) to which people went in couples and where every lady was expected to carry a rose, just given to her by her partner. Only in the 19th century did this celebration spread to the rest of Catalonia.

Why books?

Since the commemoration of Sant Jordi of our days bears a strong character of support for the Catalan language and culture, it might seem odd that the book tradition in fact came here thanks to Spain. In 1923, there was a desire to establish an annual Book Day and the choice fell on April 23 because that was when the Spanish national poet Miguel de Cervantes Saavedra died (or at least the day when he was buried). However, this new tradition never got particularly strong, except in Catalonia, where it was rapidly incorporated into the existing Sant George celebrations.

In 1995, when UNESCO introduced what we now call the World Book Day, the Catalan book tradition related to this day served as inspiration, but the reason why the organization selected April 23 was mainly due to the fact that a number of famous writers have have passed away on this date, above all William Shakespeare, but also aforementioned Cervantes (well, almost, anyway), William Wordsworth and Catalan Josep Pla.

- - -


Mona and Göran: In this week’s video, Swedish Göran (living in Garraf) explains the strong ties between St George and the Catalan nation and language, while his equally Swedish wife. Mona emphasizes that this is a day for everyone also for those who speak Spanish. But this time they have to get along -- since 'Sant Jordi' is also the Day of Love.

- - -
Earlier related posts:
2010: The Day of Sant Jordi in Vilanova i la Geltrú, 2010
2008: Saint George's Day - el Dia de Sant Jordi
2007: Come on a weekend, Sant Jordi

- - -
Other sources:
Festes.org
Wikipedia

SPA / CAT: Los suecos Mona y Göran y la 'Diada de Sant Jordi' / el Día de San JorgeMona y Göran: En este video, el sueco Göran (vecino de la comarca Garraf) explica el fuerte vínculo que hay entre San Jorge - el santo nacional de Cataluña - y la nación e idioma catalán, mientras que su esposa Mona, también sueca, hace hincapié en que esto es un día para todos, incluso los hispanoparlantes. Pero esta vez no se pueden pelear - porque 'Sant Jordi' es el día de los enamorados.

- - -
Mona i Göran: En aquest vídeo, el suec Göran (veí de la comarca del Garraf) explica el fort vincle que hi ha entre el Sant Jordi - el sant nacional de Catalunya - i la nació i idioma català, mentre que la seva dona Mona, també sueca, remarca que la Diada de Sant Jordi és un dia per a tots, fins i tot els castellanoparlants. Però aquesta vegada no es poden barallar - perquè Sant Jordi és el dia dels enamorats.

SWE: Sankt Görans Dag (Sant Jordi) i Barcelona och resten av Katalonien

Sant Jordi Vilanova Geltru 2010 038De flesta europeer känner till legenden om Sankt Göran och draken men om de den 23 april råkar befinna sig i Barcelona eller resten av Katalonien ställer de sig nog frågan varför la Diada de Sant Jordi firas just denna dag och varför med böcker och rosor.

Varför den 23 april?

Legendens drakdödande Sankt Göran påstås ha dykt upp i olika tider och på en mängd olika platser i världen, men martyren som på latin fått namnet Sanctus Georgius var en grek som på 200-talet levde i nuvarande Turkiet. Han var soldat i tjänst för Rom, men eftersom han själv var kristen, vägrade han vid ett tillfälle att verkställa en order om att fängsla alla andra kristna romerska soldater och som straff avrättades på grund av sin tro. Dagen då Sankt Göran dog och därmed, enligt de troende, inledde sitt eviga liv skall ha varit den 23 april.Varför i Barcelona?

Att Sankt Göran under medeltiden blev ett så populärt helgon bland Europas adel och framför allt bland riddarna berodde på att han hade varit soldat. Att känslorna för denne krigare blev extra varma i just Barcelona berodde på att han ett flertal gånger under historien skall ha dykt upp på en vit häst och räddat katalanerna under svåra fältslag. Därför byggde man på 1300-talet ett kapell till hans ära i palatset Palau de la Generalitat (Kataloniens regeringsäte) och 1456 upphöjdes han till Kataloniens skyddshelgon.

Varför rosor?

Rosornas koppling till Diada de Sant Jordi beror sannolikt på att adeln i Barcelona firade Sankt Göran med tornerspel, där vinnarna fick rosor som de sedan lämnade över till de unga damer vars hjärtan de försökte att vinna. Redan på 1400-talet hade den traditionen vidareutvecklats så att man på denna dag i Palau de la Generalitat höll en Marknad för Förälskade (Fira dels Enamorats) till vilken man gick i par, varvid varje dam förväntades bära en ros, just överräckt till henne av hennes partner. Det var dock inte förrän på 1800-talet som detta firande spreds vidare till reste av Katalonien.

Varför böcker?

Eftersom högtidlighållandet av Sant Jordi i våra dagar kännetecknas av ett starkt stöd för det katalanska språket och kulturen, kan det tyckas lustigt att boktraditionen kom hit tack vare Spanien. År 1923 ville man införa en årligt återkommande Bokens Dag och valde den 23 april eftersom det var då den spanske nationalskalden Miguel de Cervantes Saavedra dog (eller i alla fall dagen då han begravdes). Den nyskapade traditionen blev aldrig speciellt stark förutom i Katalonien, där den snabbt införlivades med det redan existerande Sant Jordi-firandet.

När UNESCO år 1995 införde det vi nu kallar Världboksdagen hade man den katalanska boktraditionen på denna dag som tydlig inspiration, men att man valde just den 23 april berodde huvudsakligen på att en rad kända författare har råkat gå bort detta datum, främst William Shakespeare, men också den redan nämnde Cervantes (nåja, nästan i alla fall), William Wordsworth samt katalanen Josep Pla.

- - -


Mona och Göran: I denna veckas video förklarar svenske Göran hur tätt förbunden Sant Jordi är med den katalanska nationen och språket, medan hans likaledes svenska fru Mona betonar att detta är en dag för alla också för spansktalande. Men den här gången måste de hålla sams - Sant Jordi är också kärlekens dag här.

- - -
Tidigare relaterade poster:
2010: Hur katalanerna firar Sant Jordi (Sankt Göran)
2008: Saint George's Day - El dia de Sant Jordi
2007: Come on a weekend, Sant Jordi

- - -
Övriga källor:
Festes.org
Wikipedia

Tuesday, 16 April 2013

CAT: Un suec i la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la immersió lingüísticaMona i Göran: Al vídeo d'aquesta setmana trobem el suec Göran - veí de Puigmoltó (Sant Pere de Ribes, Garraf) -, furiós ja que una decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, podria - si finalment s’implementés - amenaçar el model d'immersió lingüística que és l'orgull del sistema educatiu català des de l’any 1992.

Del mateix vídeo hi ha també versions en anglès i en suec.

'Gralla' Music and Human Towers …or Disover Penedès (Catalonia), April 19-21

Those of you who take interest in Catalan culture should not miss the woodwind instrument gralla and an especially good opportunity to listen to the music it produces – in parades and in concerts – is the Day of the Gralla Player (el Dia del Graller) in Vilafranca del Penedès during the weekend, April 19-21.

Gralles’, admittedly, have a quite strident sound and that is why they are so highly suitable for the activity where we hear them most regularly: when castellers build human towers. Since most people taking part in this must not look up and thus cannot see in which phase the construction is, the music played on the gralla (to the accompaniment of a drum with the name tabal) provides absolutely essential information.

Among the other Catalan cultural expressions where gralles are common we find the folkdances ball de gitanes, ball de valencians and moixiganga but also when giants (gegants) dance around in the streets here. The instrument might have received its name from a bird with a similar sound and has its origin in the same parts of Catalunya Nova where the castells tradition comes from, but it is now gaining new popularity as yet another national symbol for the whole of Catalonia.

During the coming weekend we are also able to listen to gralles “in action” during human tower exhibitions in Vilanova i la Geltrú (Garraf) and Igualada (Anoia). In Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès) and in Vilafranca del Penedès there are jazz concerts, while in El Vendrell and Igualada you can listen to classical music. In Cubelles (Garraf) the weekend sees the peak of this year’s local Week of Culture. Full weekend event recommendations in English can be found here.

- - -


Mona and Göran: In this week’s video we find Göran furious since a decision taken in the Supreme Court of Catalonia, would - if it is ultimately implemented - threaten the model of linguistic immersion which has been the pride of the Catalan school system since 1992.

Monday, 15 April 2013

SWE: 'Gralla'-musik och mänskliga torn ... eller Upptäck Penedès (Katalonien), 19-21 April

De av er som är intresserade av katalansk kultur får inte missa träblåsinstrument gralla och en särskilt god möjlighet att lyssna på musiken som det producerar - i parader och konserter - är Gralla-spelarens dag (el Dia del Graller) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) under helgen 19-21 april.

"Gralles" har onekligen ett ganska skärande ljud, men det är också därför de är så lämpliga för den aktivitet där vi hör dem mest regelbundet: när castellers bygger mänskliga torn. Eftersom de flesta människorna som deltar i detta inte får titta upp och därför inte kan se i vilken fas konstruktionen befinner sig, ger musiken spelad på gralla (till ackompanjemang av en trumma med namnet tabal) absolut väsentlig information.

Bland övriga katalanska kulturuttryck där gralles är vanliga finner vi folkdanserna ball de Gitanes, ball de Valencians och moixiganga men också när jättar (gegants) dansar runt på gatorna här. Instrumentet kan ha fått sitt namn från en fågel med ett snarlikt läte och har sitt ursprung i samma delar av Catalunya Nova som castells-traditionen kommer ifrån, men den vinner nu ny popularitet som ännu en nationell symbol för hela Katalonien.

Under den kommande helgen vi har även möjlighet att höra gralles "in action" under framföranden av mänskliga torn i Vilanova i la Geltrú (Garraf) och Igualada (Anoia). I Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès) och i Vilafranca del Penedès erbjuds jazzkonserter, medan du i El Vendrell och Igualada kan lyssna till klassisk musik. I Cubelles (Garraf) innebär denna helg kulmen på årets lokala kulturvecka. Hela helgens evenemangsrekommendationer på engelska återfinns här.

- - -


Mona och Göran: I denna veckas video ser vi hur Göran ondgör sig över ett beslut i Kataloniens Högsta Domstol, vilket - om det i slutändan genomförs - skulle hota den modell med språkbad som har varit det Katalanska skolsystemets stolthet sedan 1992.

Tuesday, 9 April 2013

Children’s Theatre Festival 'La Mostra' in Igualada ... or Discover Penedès (Catalonia), April 11-14From Thursday to Sunday, April 11-14, we will see one of the biggest annual events in the cava and wine region Penedès, albeit aimed at a niche target group: the Children’s and Youth Theatre Festival La Mostra in Igualada, Anoia (Fira de teatre infantil i juvenil). The event has an excellent web site in Catalan and Spanish where you can buy tickets, but also learn more about the different performances and find detailed maps of the host town. This year, 48 theater companies have been contracted, of which 42 are based in Catalonia, one in Comunitat Valenciana, and four more in other parts of Spain while one group comes from France.

La Mostra is now organized for the 24th time and it is by far the biggest festival of its kind in the Catalan-speaking world. However, you do not need to speak Catalan to enjoy and appreciate it: a range of dance, acrobatics and pantomime shows combined with outdoor games and activities make it possible for all families with children to feel perfectly welcome.

La Mostra is a unique, but of course not especially interesting for those of you who plan to come here without children. If this is your case, you will still be able to find many things which offer a flavour of the culture and society in Penedès: Catalan human towers in Vilanova i la Geltrú (Garraf), jazz concerts in Font-Rubí (Alt Penedès) and Sant Salvador and El Vendrell (Baix Penedès ), a sailing regatta in Sitges (Garraf) and much more. A full weekend agenda in English can be found here.

- - -


Mona and Göran: This week, we see Swedish Mona complaining that human towers are an example of how Catalans always go too far and that a children’s theater festival in Catalan is proof that they want to exclude all Spaniards.

- - -
Earlier related blog posts:
2009: La Mostra – Catalonia’s Most Important Children’s Theatre Festival
2010: La Mostra – Catalonia’s Biggest Children’s Theatre Festival

- - -
Further sources:
LaVanguardia: La Mostra de Igualada de teatro vuelve con menos presupuesto pero con récord de estrenos


SWE: Barnteaterfestivalen 'La Mostra' i Igualada …eller Upptäck Penedès (Katalonien), april 11-14Från torsdag till söndag 11-14 april kommer vi att se en av de stora, årligen återkommande evenemangen i cava- och vinregionen Penedès, om än riktat till en nischpublik: Barn- och Ungdomsteaterfestivalen La Mostra i Igualada, Anoia (Fira de Teatre Infantil i Juvenil). Evenemanget har en utmärkt nätsida på katalanska och spanska där man kan köpa biljetter, men också läsa mer om de olika föreställningarna och finna detaljerade kartor över värdstaden. I år medverkar 48 teaterkompanier, varav 42 är baserade i Katalonien, ett i Comunitat Valenciana och ytterligare fyra i övriga delar av Spanien medan en grupp har hemvist i Frankrike.

La Mostra ordnas i år för 24:e gången och är absolut störst av sitt slag inom den katalanskspråkiga världen. Man behöver dock inte tala katalanska för att få utbyte av festivalen: ett utbud av dans-, akrobatik- och pantomimföreställningar kombinerat med olika utomhusaktiviteter gör att alla familjer med barn kan känna sig välkomna.

La Mostra är en unik, men naturligtvis inte särskilt intressant för dem av er som planerar att komma hit utan barn. Skulle detta vara ert fall kommer ni trots allt att kunna hitta många andra saker som ger er inblick i kultur och samhälle i Penedès: katalanska mänskliga torn i Vilanova i la Geltrú (Garraf), jazzkonserter i Font-Rubí (Alt Penedès) samt Sant Salvador och El Vendrell (Baix Penedès), kappsegling i Sitges (Garraf) och mycket mer. En full helgagenda på engelska återfinns här.

- - -


Mona och Göran: Den här veckan ser Mona de mänskliga tornen som ett exempel på att katalanerna alltid går för långt och en barnteaterfestival på katalanska som ett bevis på att de vill utesluta alla spanjorer.

- - -
Tidigare relaterade bloggposter:
2009: La Mostra – Catalonia’s Most Important Children’s Theatre Festival
2010: La Mostra – Kataloniens största barnteaterfestival

- - -
Ytterligare källa:
LaVanguardia: La Mostra de Igualada de teatro vuelve con menos presupuesto pero con récord de estrenos

SPA: Descubrir Penedès - Feria de Teatro Infantil y Torres HumanasEn el vídeo de esta semana (el primer en español) veremos a la sueca Mona, vecina de la comarca Garraf, quejandose de los catalanes que, en sus ojos, no son "normales" o, por lo menos, no como los demás españoles.

Thursday, 4 April 2013

Start of Season for Catalan Human Towers ... or Discover Penedès, April 5-7On Sunday they are back in Penedès again: the Catalan human towers (castells) which from now on will be built in the squares here, throughout the summer and well into autumn. If you are interested in experiencing this absolutely unique cultural phenomenon you will find the cava and wine region Penedès to be an excellent destination. Firstly, the tradition is very strong here so there are nine teams (colles) covering almost all our major towns. Secondly, Catalonia’s absolutely best and internationally most well-known team comes from here - Castellers de Vilafranca – and that is not by coincidence, since the town of Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) once played a critical role in the history of human towers.

The season used to start around April 23 - St George's Day (Sant Jordi), celebrated as he is the patron saint of Catalonia - but nowadays many teams prefer to start a little earlier, to give themselves some time to prepare for a strong Sant Jordi peformance. That is the intention behind what we will see on plaça Vella in El Vendrell (Baix Penedès) now on April 7, when the local Nens del Vendrell have invited Bordegassos de Vilanova (Garraf) and Castellers de la Sagrada Familia (Barcelona).

In general during the peak season, there is not a single weekend without human towers being built somewhere around Penedès, but in case you are unfortunate and happen to come here during one of the few exceptions, you might want to know that the teams rehearse several times a week and that you are then welcome to pass by their club houses and watch for free and for as long as you want.

Would you be here during the coming weekend, April 5-7, but are not interested in human towers, Penedès still has a lot to offer, eg. New Orleans jazz during the mini-festival Jazz Antic in Sitges (Garraf), more jazz in Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès), Sardana dancing in Cubelles (Garraf) or mountain running in Ordal (Subirats, Alt Penedès). A full agenda in English can be found here.

- - -


Mona & Göran: In this week's video, Göran comes out of the closet as a casteller and ponders why human towers are rapidly gaining strength as a cultural expression, particularly during the last few years.

Wednesday, 3 April 2013

SWE: Säsongsstart för Kataloniens mänskliga torn ...eller Upptäck Penedès, April 5-7På söndag är de tillbaka i Penedès igen: Kataloniens mänskliga torn (castells) som från och med nu kommer att byggas på torgen här, under hela sommaren och långt in på hösten. Är du intresserad av att uppleva detta absolut unika kulturfenomen så är cava- och vinområdet Penedès en utmärkt destination. Dels är traditionen väldigt välrotad här så det finns hela nio lag (colles) spridda över alla de större städerna. Dels kommer Kataloniens absolut bästa och internationellt mest kända lag härifrån – Castellers de Vilafranca -, vilket i sig inte är en slump eftersom staden Vilafranca del Penedès har spelat en avgörande roll i de mänskliga tornens historia.

Förr brukade säsongen börja runt den 23 aprilSankt Göransdagen (Sant Jordi), som firas eftersom han är Kataloniens skyddshelgon – men numera föredrar många att börja uppträda lite tidigare, så att själva Sant Jordi-dagen kan bli ett första riktigt styrkebevis. Just en sådan förberedelse är vad vi kommer att se på plaça Vella i El Vendrell (Baix Penedès) nu den 7 april då de lokala Nens del Vendrell har bjudit in Bordegassos de Vilanova (Garraf) samt Castellers de la Sagrada Familia (från Barcelona).

Under högsäsongen går det i princip inte en helg utan att det byggs mänskliga torn någonstans i Penedès, men skulle ni ha otur och råka vara här under en av dessa är det värt att komma ihåg att lagen repeterar flera gånger i veckan och att man då är välkommen att passera förbi deras lokaler och kostnadsfritt titta på så länge man vill.

Skulle ni vara på väg hit den kommande helgen, 5-7 april, men inte är intresserade av mänskliga torn så har Penedès också en andra saker att erbjuda, t.ex. New Orleans-jazz under mini-festivalen Jazz Antic Sitges (Garraf), mer jazz i Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès), Sardana-dans in Cubelles (Garraf) eller bergslöpning i Ordal (Subirats, Alt Penedès). En full agenda på engelska återfinns här.

- - -


Mona & Göran: I veckans video kommer Göran ut som casteller och grubblar över varför de mänskliga tornen som kulturform har vuxit sig extra stark under de senaste åren.