Wednesday, 29 September 2010

Wirdheim in Vilanova

General Strike in Spain

Today, September 29, was the day for the big general strike throughout Spain and our children, like most of their friends, have been home from school. Foreign media have highlighted problems in, for example, air travel but although that should not be underestimated, it is worth emphasizing that we had been warned about this date for quite some time.

Here in Vilanova i la Geltrú many stores avoided to open in the morning, but in the afternoon they were mostly back to normal. The local manifestation organized by the trade unions CC.OO. and UGT was much bigger than I had expected. At the same time, I was surprised not to recognize any of those who participated. Can it be that Vilanova is bigger than I want to believe?

Facebook does Not Want to be Friends Anymore

Joves Amiguets del Latex 4de9 Vilanova

Yesterday, Facebook deactivated my account (and thereby also the pages which my company works with) and I was not particularly amused. It all happened without any warning, which means that I must have committed a gross violation of the network rules. I guess that my casteller condoms have been reported as "pornographic", since I cannot think of any other reason. Until this can be solved - one way or the other - I ask you to contact me via e-mail or Twitter (Wirdheim, CondonesYSexo and SalutiSexe).

Human Towers – Diada d'Albert Salvany

Last Saturday Bordegassos de Vilanova built human towers to honour Albert Salvany, a former team member. For us, the "home team", it was probably the last chance of this season to build a tower of eight levels. We did not take it - our attempt at a 4de8 was dismantled uncrowned (intent desmuntat). We completed a 5de7, but saw both our 4de7 amb agulla and a pilar de 5 collapse.

Our guests were Moixiganguers d'Igualada and Xicots de Vilafranca. The former team impressed me with 3de7 amb agulla where the pillar showed true fighting spirit, but also completed 4de7, 3de7 and pilar de 5. The latter team could have been bolder, I think, because it is high time for them to reach top form and here they were almost at home. What we saw Xicots complete was 5de7, 4de7 amb agulla, 3de7 and pilar de 5.

Molta merda a tots els castellers penedesencs!

Coming Sunday it is time for the bi-annual Concurs de Castells and I will keep my fingers crossed for all our "local" teams: May Castellers de Vilafranca give us yet another super performance, and may Nens del Vendrell and Xicots de Vilafranca surpass themselves.

- - -

For advanced students:

LaVanguardia.es: Los sindicatos exigen un viraje al Gobierno pese a una huelga desigual

SWE: Wirdheim i Vilanova

Generalstrejk i Spanien

Idag, 29/9, var det generalstrejk i hela Spanien och våra barn har, liksom flertalet av deras kompisar, varit hemma från skolan. Utländska media har uppmärksammat problemen som uppstått i flygtrafiken men även om de skall inte förringas är det värt att betona att vi har varit förvarnade om det här datumet sedan länge.

Här i Vilanova i la Geltrú undvek många affärer att öppna på morgonen, men på eftermiddagen var det mesta tillbaka till det normala. Demonstrationståget organiserat av fackförbunden CC.OO. och UGT var betydligt större än vad jag hade räknat med. Samtidigt var jag förvånad över att inte känna igen någon av dem som deltog. Vilanova är kanske större än vad jag vill inbilla mig.

Facebook och jag är inte vänner längre

Joves Amiguets del Latex 4de9 Vilanova

Igår stängde Facebook av mitt konto (och därmed också mitt företags sidor) och det var ju inte så kul. Desaktiveringen skedde utan förvarning, vilket betyder att jag måste ha begått ett grovt brott mot nätverkets regler. Förmodligen är den mina castellers-kondomer som har blivit anmälda för att vara “pornografiska”. Någon annan anledning kan jag inte komma på. Allt löser sig till slut - på ett eller annat sätt - men till dess får jag be er kontakta mig via mejl eller Twitter (Wirdheim, CondonesYSexo och SalutiSexe).

Mänskliga torn - Diada d’Albert Salvany

I lördags byggde Bordegassos de Vilanova mänskliga torn till den tidigare medlemmen Albert Salvanys minne. För oss som “hemmalag” var detta sannolikt säsongens sista chans att bygga ett torn om åtta nivåer. Den tog vi inte – vårt försök till en 4de8 fick nedmonteras okrönt (intent desmuntat). Vi fullbordade en 5de7, men såg både vår 4de7 amb agulla och pilar de 5 rasa ihop.

Våra gäster var Moixiganguers d’Igualada och Xicots de Vilafranca. De förra imponerade med en 3de7 amb agulla där pelaren verkligen fick arbeta, men fullbordade också 4de7, 3de7 och pilar de 5. De senare kunde ha varit djärvare eftersom det är hög tid för dem att komma iform och här var de nästan på hemmaplan. Vad vi fick se Xicots fullborda var 5de7, 4de7 amb agulla, 3de7 och pilar de 5.

Molta merda a tots els castellers penedesencs!

På söndag hålls Concurs de Castells och jag håller tummarna för att Castellers de Vilafranca ger oss ännu en superföreställning samt att Nens del Vendrell och Xicots de Vilafranca överträffar sig själva.

- - -

För MVG krävs också:

DN: Demonstration slutade med oroligheter

Friday, 24 September 2010

Wirdheim in Vilanova

Human towers in Vendrell

Last weekend, we experienced a very nice day with human towers, castellers, in Vendrell. My team, Bordegassos de Vilanova, managed to complete 5de7, 4de7 amb agulla, 4de7 and pilar de 5 aixecat per sota, all on the first attempt.The local team Nens del Vendrell - in the middle of their preparations for Concurs de Castells - built a very stable 4de8, their third for this season. Their big challenge of the day, to build a torre de 8, turned out to be beyond reach, while a torre de 7 was completed without any difficulty.When the Nens made their attempt to build the torre de 8, I got up a close-up experience of the enormous pressure which base (pinya) suffers when a human tower with an additional support structure (folre) collapses on it.However, the most impressive part was when Castellers d'Altafulla completed their 3de7 amb agulla. In casteller language you talk about a "castell ben treballat" when a team succeeds in holding together what looks bound to fall apart and, so far, I have never seen a better example of that expression than this.

I will miss the Concurs de Castells

I did not receive tickets to this year’s big human tower event, Concurs de Castells in Tarragona, October 3. Last Monday at 12:00, when 1.000 tickets were released for sales to the public, within 20 minutes some 9.000 attempts to buy them were made - enough for the made informatics system of Caixa Laietana to collapse. All frustration was immediately aired on the official Facebook page, but only in the late afternoon did the organizers find the time to comment on the events.

Now I will instead have to follow the competition from home, via TV3, Vilafranca's PTV or live streaming. It will not be the same atmosphere as I experienced two years ago, but in return, thanks to the commentators, I will learn a lot more.

Next performance

On Saturday, September 25, Bordegassos celebrates Diada d'Albert Salvany with Moixiganguers d'Igualada and Xicots de Vilafranca. The performance will take place at 18:30 in plaça de les Cols here in Vilanova i la Geltrú.

- - -
If you want to read more:

El3deVuit.cat: Les entrades per al Concurs s'exhaureixen en 40 minuts

SWE: Wirdheim i Vilanova

Mänskliga torn i Vendrell

I söndags upplevde vi en mycket lyckad dag med mänskliga torn, castellers, i Vendrell (Baix Penedès). Mitt lag, Bordegassos de Vilanova lyckades på första försöket fullborda 5de7, 4de7 amb agulla, 4de7 och pilar de 5 aixecat per sota.Det lokala laget, Nens del Vendrell, som som bäst förbereder sig för Concurs de Castells, byggde ett tredje och väldigt stabilt 4de8 för säsongen. Dagens stora utmaning, att bygga ett torre de 8, gick det sämre med, medan torre de 7 klarades av utan svårighet.I samband med försöket att bygga torre de 8 fick jag på mycket nära håll uppleva vilket enormt tryck det blir på basen (pinya) när ett mänskligt torn med en extra stödstruktur (folre) rasar ihop.Den verkligt stora insatsen stod dock Castellers d’Altafulla för när de fullbordade 3de7 amb agulla. I de mänskliga tornens värld pratar man om ett “castell ben treballat” när laget får kämpa för att hålla ihop en konstruktion och hittills har jag aldrig sett ett bättre exempel på det uttrycket än det här.

Jag missar Concurs de Castells

Jag fick inga biljetter till tävlingen i mänskliga torn, Concurs de Castells, i Tarragona den 3/10. I måndags kl. 12:00, när 1.000 biljetter släpptes för allmänheten, gjordes det under 20 minuter nästan 9.000 försök att köpa dem och det klarade Caixa Laietanas informatikssystem inte av att hantera.

Frustrationen ventilerades genast på tävlingens Facebook-sida men som först sent på eftermiddagen ansåg sig organisatörerna ha tid att själva kommentera händelserna.

Nu får jag i stället följa tävlingen hemifrån, via TV3, Vilafrancas PTV eller live streaming. Det blir inte den stämning som jag upplevde för två år sedan, men i gengäld kommer jag genom kommentatorerna att lära mig mycket mer.

Nästa framträdande

lördag, 25/9, firar Bordegassos Diada d’Albert Salvany tillsammans med Moixiganguers d’Igualada och Xicots de Vilafranca. Framträdandet äger rum kl. 18:30plaça de les Cols här i Vilanova i la Geltrú.

- - -
Mer information:

El3deVuit.cat: Les entrades per al Concurs s'exhaureixen en 40 minuts

From a Vilanova Perspective

Vilanova i la Geltru - Garraf - Penedès

Catalonia's Health Minister (Consellera de Salut) Marina Geli has announced that new primary care centres (CAP) in Ribes and Canyelles, and an the expansion of the one in Roquetes are priorities in Garraf, while a new hospital in Vilanova i la Geltrú and a second CAP in Sitges are of secondary importance.

September 17-26, Sitges celebrates Festa Major de Santa Tecla.

The population of Garraf and Alt Penedès continued to grow in 2009 although the number of job opportunities fell by 40%. The unemployment rate in these comarques now stands at 14-15%.

To anticipate the coming Catalan election campaign, the Institut d'Estudis Penedesencs will organize theme days about vegueria Penedès; October 1 in Vilafranca del Penedès, October 2 in Vilanova i la Geltrú and October 8-9 in Vendrell.

In cooperation with AnoiaDiari.cat, there will be a new online magazine called AnoiaEmergent.cat focusing on business, entrepreneurship and social networks.

Barcelona and the Metropolitan Area

September 23-26, Barcelona celebrates Festa Major de la Mercé. A well elaborated program in English is being offered as a pdf-file.

Barcelona has requested for the Spanish Infrastructure Ministry (Ministerio de Fomento) not to approve preferential contracts for low-cost airlines at Barcelona Airport (Prat), since that would reduce the potential for the city to become an international hub.

From November, traffic on the Barcelona Airport will no longer fly over Castelldefels and Gavà during night time.

November 7, the Pope will consecrate la Sagrada Familia. Those who live around the cathedral now earn some extra money by letting visitors reserve seats on their balconies.

Barcelona has approved for the operator of the rental bike service Bicing to wait until the coming legislature to change its informatics systems, since the change might result in inconveniencies for the users. During a sunny day, some 40.000 Bicing trips are recorded.

The Spanish Infrastructure Ministry has promised that the new rail link Castelldefels-Cornellà will be built as a subway along the entire route. When it is finished, it will link southern Baix Llobregat with the University Area of Barcelona, via Esplugues.

Catalonia

September 17-26, Tarragona celebrates Festa Major de Santa Tecla.

With a view to the September 29 General Strike, the Generalitat has per decree demanded a 25% rush hour service level for the commuter trains (Rodalies and FGC), and also that emergency rooms function as usual and that schools keep some staff to take care of the children who turn up.

The average apartment rent in Catalonia was, in August, 5.2% lower than one year ago. Catalonia, after Euskadi (Basque Country) and Madrid, still has the third most expensive square meter rents in Spain. Measured by provincia, Barcelona is the third most expensive area after Bizkaia and Gipuzkoa.

Aranese has been accepted as the third official language of Catalonia and will have a preferential status in Val d'Aran. This is actually only a dialect of occitan which was historically spoken throughout southern France, but what makes aranese unique is that it has survived as an actively used language.

Via the public company Avançsa, the Generalitat enters as a partner of IEASA, which in turn owns 80.1% of Spanair. The remaining 19.9% are still owned by Scandinavian Airlines.

The Catalan Parliament has by a large majority passed a law regulating the bull festivals, correbous, which are a tradition in some parts of southern Catalonia. Only ICV-EUiA voted against it, with the argument that this cruelty to animals should be banned.

The platform Ciutadans pel Canvi (CPC), established in 1999 to support Pasqual Maragall’s election campaign, will stop its election co-operation with PSC. PSC hopes that some of CPC's current five MPs will join their campaign on an individual basis.

F.C. Barcelona

For the first time in three years, FC Barcelona has won a Liga match in Atlético Madrid’s home arena Vicente Calderón. The end result was 1-2 and Barça’s goals were made by Lionel Messi and Gerard Piqué.

Tomas Ujfalusi from Atlético Madrid will be suspended for two matches due to his last minute attack on Messi. The Barça player did not suffer any bone injuries but a sprain, and therefore misses the matches against Sporting Gijón and Athletic, plus, possibly, the Champions' League away match against Rubin Kazan.

In the match against Sporting, Barça had a hard to find the rhythm, but eventually won 1-0. The goal was made by David Villa who immediately apologised to the Gijón fans, since he is originally from there.

In an article where the debt situation of all Liga clubs' can be found, economist José María Gay de Liébana highlights that Barça, despite its successes in recent years, generates less income than Real Madrid.

Andrés Iniesta will become a father early next year. The news was confirmed by the player himself but was first announced by his grandfather.

Spain

The Basque Nationalist Party PNV will support PSOE in the vote on the 2011 state budget. In return, government resources for active labour market policies in Euskadi will be transferred to the region, instead of being managed by the state.

The latest sale of government bonds is by the Financial Times interpreted as a signal of confidence in the Spanish economy. The interest rate gap versus German bonds is now in line with that of Italy, and notably smaller than those Portugal and Ireland.

For transports where the state is responsible, Infrastructure Minister José Blanco has concluded agreements with the trade unions regarding minimum services during the September 29 General Strike. Of the AVE trains, 20% will leave on schedule. In the airline industry, the corresponding figures are 25% for flights within the mainland and 50% for flights to and from the Balearic Islands, Canary Islands, Ceuta and Melilla.

Tourism in Spain is strengthening its position. Measured by the number of visitors, Spain in the third place in an international perspective and in the second according to total revenue. In 2009, the average tourist here spent Euro 1.018, a figure beaten only by the USA, Germany and Great Britain.

For the first time in history, in July, real estate amortization payments were higher than the amount of new loans. The balance of -1.1% can be compared with annual volume increases of 20% during the years of the Spanish property boom.

According to the 2011 state budget which PSOE will propose, personal income tax (IRPF) will increase from 43% to 45% for those earning more than 120.000 Euro/year.

The price which households and small businesses pay for electricity will rise by 4.8% from October 1.

- - -

This news summary covers the period from my last text of this series until Thursday September 23. If there are news which you think that I have missed, I ask you to leave a comment and, even better, include links. All news that I consider to fit into this context will be added as up-dates.

Find here an overview of the Catalan political parties and their equivalents on the Spanish level.

- - -
Sources:

Vilanova i la Geltrú - Garraf - Penedès

DiariDeVilanova: Els ambulatoris, prioritaris

Avui.ElPunt.cat: El Garraf i l'Alt Penedès no paren de créixer, tot i l'atur

Avui.ElPunt.cat: S'estén socialment el debat sobre el futur del Penedès

AnoiaDiari.cat: Avui, taula rodona sobre les oportunitats d'Internet amb Xavi Berneda, Ricard Espelt i Genís Roca

Barcelona and its Metropolitan Area

LaVanguardia.es: Barcelona pide a Fomento que no favorezca el 'low cost' en El Prat

Avui.ElPunt.cat: Els avions de l'aeroport no sobrevolaran Gavà ni Castelldefels durant la nit

LaVanguardia.es: Vecinos de la Sagrada Familia ponen sus balcones en alquiler para la visita del Papa

LaVanguardia.es: Barcelona desiste de actualizar en este mandato el sistema informático del Bicing

Avui.ElPunt.cat: Foment es compromet a fer subterrània tota la línia Cornellà-Castelldefels

Catalonia

LaVanguardia.es: Los servicios mínimos en Catalunya permitirán que circule el 25% del transporte público en hora punta

Avui.ElPunt.cat: L'excés d'oferta rebaixa el preu dels lloguers un 5,2%

LaVanguardia.es: El aranés se convierte en la tercera lengua oficial de Catalunya

Avui.ElPunt.cat: La Generalitat formalitza la seva entrada a Spanair

LaVanguardia.es: El Parlament blinda los 'correbous' meses después de prohibir las corridas de toros

LaVanguardia.es: El PSC y Ciutadans pel Canvi no repetirán como coalición electoral

F.C. Barcelona

LaVanguardia.es: El Barça vence al Atlético de Madrid y rompe el maleficio del Calderón

LaVanguardia.es: Messi sufre un esguince de tobillo y se perderá dos partidos de Liga

MundoDeportivo.es: El Comité de Competición sanciona con dos partidos a Ujfalusi por su entrada a Messi

MundoDeportivo.es: 1-0: El Barça gana por la mínima al Sporting gracias a Villa

LaVanguardia.es: José Mª Gay: "Pese a los éxitos deportivos, el Barça ingresa menos que el Madrid"

LaVanguardia.es: Andrés Iniesta espera un hijo

Spain

LaVanguardia.es: PSOE y PNV cierran el traspaso de las políticas activas de empleo, paso previo para negociar los PGE

FT.com: Bond sale affirms investors’ faith in Spain

LaVanguardia.es: Blanco ve histórico que la del 29-S sea la primera huelga con servicios mínimos de transporte pactados

Expansion.com: España coloca su turismo entre
los más rentables del mundo

LaVanguardia.es: La actividad hipotecaria cae en julio por primera vez en la historia

LaVanguardia.es: El Gobierno estudia un nuevo tramo en el IRPF para rentas a partir de 120.000 euros

LaVanguardia.es: El recibo de la luz subirá un 4,8% en octubre para hogares y pymes

SWE: Utblick från Vilanova

Vilanova i la Geltrú - Garraf - Penedès

Kataloniens hälsovårdsminister (Consellera de Salut) Marina Geli meddelar att nya primärvårdscentraler (CAP) i Ribes och Canyelles, samt en utbyggnad av den i Roquetes är prioriteterna i Garraf, medan ett nytt sjukhus i Vilanova i la Geltrú och en andra CAP i Sitges kommer först i andra hand.

Under dagarna 17-26/9 firar Sitges Festa Major de Santa Tecla.

Befolkningen i Garraf och Alt Penedès fortsatte att växa år 2009 trots att antalet arbetstillfällen samtidigt sjönk med 40%. Arbetslösheten i dessa comarques ligger nu på 14-15%.

L’Institut d’Estudis Penedesencs vill förekomma den katalanska valrörelsen och ordnar temadagar om vegueria Penedès; 1/10 i Vilafranca del Penedès, 2/10 i Vilanova i la Geltrú och 8-9/10 i Vendrell.

I samarbete med AnoiaDiari.cat lanseras nu nättidningen AnoiaEmergent.cat med fokus på näringsliv, entreprenörskap och sociala nätverk.

Barcelona (Storbarcelona)

Under dagarna 23-26/9 firar Barcelona Festa Major de la Mercé. Ett välgjort programengelska erbjuds i pdf-format.

Barcelona har bett det spanska infrastrukturministeriet (Ministerio de Fomento) att inte låta lågprisbolag få förmånliga avtal på Barcelona flygplats (Prat), eftersom det minskar möjligheterna att utveckla en internationell knytpunkt (hub).

Från och med november kommer trafiken på Barcelona flygplats inte längre flyga över Castelldefels och Gavà under nattetid.

Den 7/11 skall påven helga la Sagrada Familia. De omkringboende tar nu betalt för att låta folk reservera platser på balkongerna.

Barcelona låter operatören av hyrcyklarna Bicing vänta till nästa mandatperiod med att byta informatiksystem, eftersom det inte går att garantera att bytet kan göras utan komplikationer för användarna. Under soliga dagar registreras 40.000 resor på Bicing-cyklar.

Det spanska infrastrukturministeriet lovar att den nya spårförbindelsen Castelldefels-Cornellà byggs som tunnelbana längs hela sträckningen. När den är klar kommer den, via Esplugues, att knyta ihop södra Baix Llobregat med Barcelonas universitetsområde.

Katalonien

Under dagarna 17-26/9 firar Tarragona Festa Major de Santa Tecla.

Inför generalstrejken 29/9 kräver Generalitat per dekret att 25% av pendeltågen (Rodalies och FGC) går under rusningstrafiken, att akutmottagningar fungerar som vanligt samt att skolorna har viss bemanning för att ta hand om de barn som kommer dit.

Genomsnittshyran för en lägenhet i Katalonien var i augusti 5,2% lägre än ett år tidigare. Katalonien fortsätter dock att, efter Euskadi (Baskien) och Madrid, ha Spaniens tredje dyraste kvadratmetershyror. På provinsnivå är Barcelona tredje dyrast efter Bizkaia och Gipuzkoa.

Aranesiska har godkänts som det tredje officiella språket i Katalonien och får preferensstatus i Val d’Aran. Egentligen är det bara en dialekt av occitanskan som historiskt talades i hela södra Frankrike, men vad som gör aranesiskan unik är att den har överlevt som vardagsspråk.

Genom det offentliga bolaget Avançsa, går Generalitat in som delägare i IEASA, som i sin tur äger 80,1% av Spanair. Resterande 19,9% ägs fortfarande av SAS.

Det katalanska parlamentet har med stor majoritet röstat igenom en lag som reglerar de festaktiviteter med tjurar, correbous, som förekommer på vissa håll i södra Katalonien. Endast ICV-EUiA röstade emot och det med motiveringen att det handlar om djurplågeri som bör förbjudas.

Plattformen Ciutadans pel Canvi (CpC) som bildades 1999 för att stötta Pasqual Maragall kommer, i valet till det katalanska parlamentet, inte upprepa sin valsamverkan med PSC. PSC har förhoppningen att vissa av CpC:s idag fem parlamentsledamöter ansluter sig individuellt till José Montillas kandidatur.

F.C. Barcelona

För första gången på tre år vann FC Barcelona en liga-match över Atlético Madrid på deras hemmaplan Vicente Calderón. Slutresultatet blev 1-2 och Barças mål gjordes av Lionel Messi och Gerard Piqué.

Tomas Ujfalusi från Atlético Madrid stängs av under två matcher som straff för attacken han utsatte Messi för. Barça-spelaren undslapp benskador men fick en stukning som gör att han missar de kommande liga-matcherna mot Sporting Gijón och Athletic, och kanske till och med bortamatchen mot Rubin Kazan i Champions’ league.

Barça utan Messi hade svårt att få rytm i spelet mot Sporting, men vann till slut 1-0. Målet gjordes av David Villa som genast bad fansen från Gijón om ursäkt, eftersom han ursprungligen kommer därifrån.

I en artikel där alla liga-klubbarnas skuldsituation tydliggörs, påpekar ekonomen José María Gay de Liébana att Barça trots sina framgångar under senare år, har lägre intäkter än Real Madrid.

Andrés Iniesta kommer att bli pappa i början på nästa år. Nyheten har bekräftats av spelaren själv men förmedlades först av hans morfar.

Spanien

Det baskiska nationalistpartiet PNV kommer att rösta för PSOEs 2011 statsbudget, mot att resurserna för aktiv arbetsmarknadspolitik i Euskadi delegeras till regionen, i stället för att skötas från centralt håll.

Den senaste försäljningen av statsobligationen tolkas av Financial Times som att förtroendet för den spanska ekonomin stärks. Räntegapet gentemot tyska statspapper utvecklas nu i linje med Italiens. Betydligt värre ser situationen ut för Portugal och Irland.

Infrastrukturminister José Blanco har inför generalstrejken 29/9 slutit avtal med facken om minimiservice på statlig nivå. Av snabbtågen AVE skall 20% gå enligt tidtabell. Inom flygtrafiken är motsvarande siffror 25% för flyg på fastlandet och 50% för flyg till och från Balearerna, Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla.

Turistnäringen i Spanien stärker sin position. Vad gäller antalet turister ligger Spanien på tredje plats och de sammanlagda intäkterna ger en andraplats i ett internationellt perspektiv. År 2009 spenderade genomsnittsturisten här 1.018 Euro, en siffra som bara slås av USA, Tyskland och Storbritannien.

För första gången i historien var, i juli, hypoteksamorteringarna större än de nya lån som togs för fastighetsaffärer. Saldot på -1,1% skall ställas mot de årliga volymökningar på 20% som rådde under den spanska fastighetsboomen.

Enligt PSOEs stadsbudget för 2011 kommer inkomstskatten (IRPF) att öka från 43% till 45% för dem som tjänar mer än 120.000 Euro/år.

Priset som hushåll och småföretag betalar för el kommer att stiga med 4,8% fr.o.m. den 1/10.

- - -

Sammanfattningen sträcker sig från min senaste text i den här serien fram till torsdagen 23/9. Om det finns nyheter som du anser att jag missat, ber jag dig att skriva en kommentar och, allra helst, bifoga länkar. Alla nyheter som jag anser passar in i sammanhanget kommer att läggas till som uppdateringar.

Här hittar du en
sammanfattning av vilka de katalanska politiska partierna är och vilka som är deras motsvarigheter på spansk nivå.

- - -

Källorna till denna text återfinns i slutet av den engelska versionen.

Friday, 17 September 2010

From a Vilanova Perspective

SalutiSexePuntCat Diada de Catalunya 2010

Wirdheim in Vilanova

Sunday September 5, I was in Rubí with my castellers team Bordegassos de Vilanova, where we performed together with local Castellers de Rubí and Xerrics d'Olot. The human tower which we celebrated the most was a pillar of five levels "elevated from below" (aixecat per sota), but we also accomplished (descarregar) 3de7, torre de 6 and 4de7.

September 11 is the National Day of Cataloniala Diada de Catalunya - and since my company sells products with enduser instructions in Catalan, we were, for the second year in a row, invited to participate in the exhibition Mostra d'Entitats at the Arc de Triomf in Barcelona. A decorated Catalan flag and a human tower made of plaster-filled condoms resulted in a lot of attention around our stand.

As a self-employed with a Swedish background, I feel a special pain to see how Spain, for the second consecutive year, will have negative growth, while Sweden's economy is now one of the strongest in Europe. Personally, I am very impressed with the sitting Swedish government Alliansen ("the Alliance") and hope that my postal vote for Sunday's elections to the Swedish parliament Riksdagen will not have been lost on the road.

Vilanova i la Geltrú - Garraf - Penedès

La Vuelta Ciclista a España passed by Vilafranca del Penedès and Sitges, and had both a stage finish and a stage start in Vilanova i la Geltrú before the race continued north towards Andorra.

Vilanova i la Geltrú, Sitges and Vilafranca del Penedès have been included in a pan-European inventory of scenic cemeteries. Their Barcelona counterparts in Montjuïc and Poblenou are already on the list.

At the train station of Sitges, work has began to widen the pedestrian tunnel and install escalators up to the tracks. It is expected to last for seven months.

The grape harvest has begun and in D.O. Penedès volumes are expected to be the same as last year, while in Catalonia as a whole they are projected to decline by 10%.

An inhabitant of Igualada is suspected of having faked the kidnapping of himself in Colombia, in order to get his sister and her family to pay Euro 18.000 for his release.

Barcelona

There has been a rumour in a jihadist forum that, on September 24, a bomb will go off in the subway station Vila Olímpica. On that day, Barcelona will be full of people since it will celebrate its festa major, la Mercè, but terrorism experts are convinced that this is just another threat with a very low credibility.

A part of the huge embezzlement scandal revolving around Palau de la Música and its former Chairman Felix Millet, is a criticized hotel development. Independent auditors have now concluded that the authorities involved in this building project acted properly, but that its value to the public is quite questionable.

September 14, the drivers of the FGC commuter trains (Barcelona - Vallès and Llobregat – Anoia, respectively) went on strike during rush hour. Another strike has been announced for September 21, unless the Generalitat revises its plans for wage cuts.

The bullfights at the Monumental during la Mercè will go under the name "Feria de la Libertad" in a protest against the fact that this type of events, from 2012, will be prohibited in Catalonia.

The times of crisis are reflected also in the school system, where private schools are losing pupils. In Sant Cugat del Vallès, 116 applications for transfers to public schools have been received after deadline.

The left-wing movement CUP - working for bottom-up democracy and an independent Catalonia (and strong in Penedès) - has decided to run in the 2011 municipal elections of Barcelona.

The commuter trains Rodalies (lines R3 Hospitalet-Vic-Puigcerdà, R4 Sant Vicenç de Calders - Manresa and R7 Hospitalet - Martorell), which for six months have not gone further than Sant Andreu Arenal, will again stop at Arc de Triomf and plaça Catalunya.

The Rodalies line R2 sud Sant Vicenç de Calders - Estació de França (via Vilanova i la Geltrú) will have 15% more seating capacity.

Lluís Recoder (CDC) - since 11 years the mayor of Sant Cugat del Vallès - has announced that he will not stand in next year's municipal election, but hopes to get a ministerial post in a coming CiU-government. CiU has an absolute majority in Sant Cugat - a municipality which time after time is pinpointed as one of the least corrupt in the whole of Spain.

Until coming Sunday, we celebrate the Week of the Book in Catalan (Setmana del Llibre en Català). In Sant Cugat del Vallès, some 15.000 titles can be found in a big exhibition tent and the town intends to develop itself into an alternative to the festivities in the centre of Barcelona.

Catalonia

Ticket sales to Concurs de Castells has been postponed until Monday September 20.

The regional television stations in Spain have large deficits. The biggest one of them, according to the number of employees, is Catalan TV3, and together with its counterpart in Euskadi (the Basque Country) it runs the most expensive operations since it produces its own programs in Catalan. If the avarage tax burden for public service TV (Spanish TVE plus the regional channel) corresponds to Euro 178 per household and year in Spain as a whole, the figure for Catalonia would be Euro 209.

Catalonia has had a summer with very few forest fires. A total of 351 hectares have been scorched - only a tenth of last year's figure.

This week, the TV3 satire shows Cràckovia (football) and Polònia (politics) have started for the season.

Can Barça

FC Barcelona's first match in the Champions' League started with a surprise goal by Panathinaikos, but ended in a much better way: 5-1 (goals by Messi (2), Villa, Pedro and Alves).

Barca's first home match of la Liga 2010-11 ended with an embarrassing 0-2 defeat against newcomer Hércules from Alicante.

When Zlatan Ibrahimovic left Barça, Bojan Krkic was quick to ask for the shirt number 9 and has thereby become the first Catalan to wear it. Over the years, it has been carried by several key players, eg. Eto'o (2004-09).

The media companies of Grupo Godó present an Internet application where you can put together you own Barça or R.C.D. Espanyol ideal starting eleven. In the next step, Real Madrid will be added.

Catalonia and Spain

The proportion of Catalans who want to achieve independence from Spain has fallen to 40% and can be contrasted with the 45% who do not want it. In July, after the Spanish Constitutional Court made changes to the autonomy charter Estatut, the proportion who wanted full sovereignty reached 47%.

Spain

The EU Commission predicts that the EU will grow with 1.7% in 2010, but Spain stands out for its negative figure: - 0.3%.

The international competitiveness of Spain has eroded and ends up in the 42nd place, but Portugal (46) and Italy (48) score even worse. The list has been compiled on behalf of the World Economic Forum and coordinated by Xavier Sala i Martin. What particularly worsens the Spanish outcome are the labour market rules which are considered such a brake on competitivity that, in this part, the country holds the 137th position of 139 possible. The overall ranking is topped by Switzerland, Sweden, Singapore, USA and Germany.

Among the residents of Spain, 12.3% are foreigners - the double of the EU average share and, after Germany, the second highest in Europe. Spain is followed by Great Britain, France and Italy.

Finance Minister Helena Salgado modifies her earlier message that municipalities must not increase their indebtedness, but will now allow for it, as long as debt does not exceed 75% of annual revenue. In Catalonia, that is great news for Barcelona, while Tarragona and Lleida will still face difficulties. The worst situation in Spain can be found in Madrid, which alone accounts for a ¼ of the total Spanish municipal debt.

Many municipalities finance their activities by not paying their suppliers. The Zapatero government has itself suggested that at least small businesses should receive payments on time, but does not intend to create new loan programs for municipal governments to make that possible.

Real estate sales in Spain has, on a rolling annual basis, risen for seven consecutive months.

Spain, together with Bulgaria, Italy and Ireland, has the highest proportion of young people between 15 and 24 who neither work nor study; 14% compared with the EU average of 10.8%. The lowest figures can be found in Denmark and the Netherlands (4%).

- - -

The summary covers the period from my last text of this series until Wednesday September 15. If there are news which you think that I have missed, I ask you toleave a comment and, even better, include links. All news that I consider fit into this context will be added as up-dates.

Find here an overview of the Catalan political parties and their equivalents on the Spanish level.

- - -
Sources and Inspiration:

Vilanova i la Geltrú, Garraf and the rest of Penedès

DiariDeVilanova: Vilanova viu aquest dimarts i dimecres l'arrribada i la sortida de dues etapes de la Vuelta

Avui/ElPunt: Els cementiris, un nou pol d'atracció de turisme cultural

Avui/ElPunt: La segona fase d'obres a l'estació començarà demà

Avui/ElPunt: La producció de la verema baixarà enguany un 10%

LaVanguardia: Acusado un vecino de Igualada por simular un falso secuestro en Colombia para estafar a su hermana

Barcelona

LaVanguardia: Un foro yihadista propone atentar en Barcelona el 24 de septiembre

LaVanguardia: La auditoría no ve justificado el interés público del hotel del Palau

LaVanguardia: La huelga de Ferrocarrils de la Generalitat respeta los servicios mínimos por la tarde

LaVanguardia: La Monumental protesta en la Mercè contra la prohibición de los toros con la 'Feria de la Libertad'

Avui/ElPunt: La crisi dispara les peticions a la pública de Sant Cugat

Avui/ElPunt: La CUP es presentarà a les municipals a Barcelona

Avui/ElPunt: Les línies R3, R4 i R7 recuperen avui el seu recorregut habitual

LaVanguardia: Recoder anuncia que no se presentará por Sant Cugat y reconoce que le gustaría participar en un gobierno de CiU

Avui/ElPunt: Sant Cugat quiere convertirse en una cita estable de la Setmana del Llibre en Català

Catalonia

El3deVuit: Les entrades per al Concurs, a la venda el dia 20

LaVanguardia: Las TV públicas autonómicas perdieron 509 millones de euros en el 2008

Avui/ElPunt: Catalunya redueix en un 90% les hectàrees calcinades

Avui/ElPunt: Els ‘cracks', a punt per la tercera

Can Barça

LaVanguardia: El Barça se estrena en la Champions con contundencia ante el Panathinaikos

MundoDeportivo: 0-2: El Barça cae en casa en su debut ante el Hércules

LaVanguardia: Bojan será el primer catalán en lucir el número nueve desde que los dorsales son fijos

LaVanguardia: La Vanguardia.es, MundoDeportivo.es y RAC1 lanzan el interactivo 'Haz tu once ideal' del Barça y el Espanyol

Catalonia and Spain

LaVanguardia: El apoyo a la independencia remite y cae al 40%

Spain

LaVanguardia: Bruselas pronostica que España cerrará 2010 en contracción económica por la subida del IVA

ElPaís: La competitividad de España cae al nivel de Puerto Rico

LaVanguardia: Los extranjeros que viven en España son el 12,3 por ciento, casi el doble que en la UE

LaVanguardia: El Gobierno permite endeudarse en el 2011 a los ayuntamientos saneados

LaVanguardia: Zapatero rechaza otra línea de créditos ICO para ayuntamientos porque subiría el déficit

LaVanguardia: La compraventa de viviendas sube un 16,4% en julio, su séptimo ascenso interanual

LaVanguardia: España es uno de los países de la UE con más jóvenes 'ninis'