Tuesday, 31 August 2010

Top Human Towers at Sant Fèlix 2010

August 30, Catalonia's most important, annual casteller challenge - Diada de Sant Fèlix – was as usual celebrated in Vilafranca del Penedès, as a part of the local Festa Major. Here, only the four teams which regularly build human towers of nine levels are invited.

The "home team", Castellers de Vilafranca, already had a lead in the rankings and was in top shape. Boldly enough, they had decided to opt exclusively for special structures (so-called "gamma extra" in Catalan) and that paid off; three castells were built up and dsimantled (descarregats) - 4de9 amb l'agulla, 5de9 and pilar de 8 - and one construction - torre de 9 - was crowned, but collapsed during the disassembly. Taken together, that put on them on par with their year 2000 peformance, i.e. the team's seventh best all-time result. Therefore, it did not matter that this time they were far from making 3de10 - the important thing for me is that they keep on trying, again and again.Minyons the Terrassa managed to crown one tower of the gamma extra - torre de 9 (c). They made an unsuccessful attempt to build a 5de9 but, by contrast, had no problem with 4de9 (d), 3de9 (d) and two pilars de 5 (d).

Colla Joves Xiquets de Valls have had a difficult season and must have been very content with their achievements this day. They opened with 5de8 (d) and could then, for the first time in two years, build and dismantle 4de9. Except for that they added 3de9 (c) and a pilar de 5 (d) to their score.

For Colla Vella dels Xiquets de Valls, finally, this will hopefully be remembered as a low-water mark. The team was expected to give Castellers Vilafranca a match, but almost everything went wrong. In the opening round, they failed with 3de9, and after that also with torre de 9. Their 4de9 was crowned but not disassembled, and the same happened with their pilar de 7 in the final round.

What I personally brought with me from this year's event was a feeling to have become an insider” in the world of human towers, from the technicalities - not without pride, I happily answered questions from Catalans standing close to me - to the practicalities - as many other seasoned Sant Fèlix-visitors, I had with me a backpack full of food and drink. My only negative memories have to do with the teams’ results – a challenge like this gets less exciting when one team is so enormously much better than the others. I have not seen the press commenting on this, but judging from photos taken from above, Castellers de Vilafranca probably had twice as many "shirts" on the spot as the other teams and I guess that the guests were short of people since, this year, August 30 fell on a Monday.

Diada de Sant Fèlix is unique and everyone interested in Catalonia and Catalan culture ought to live it at least once. The event is admittedly long - this year it lasted for five hours - but do not let that deter you from visiting Vilafranca on this particular day: it is enough to see a number of castells to get a sense of the crowd, the expectations, the extremely high technical level and the joy when the teams are successful.

At the next big casteller event, the audience will exceptionally be able to sit down: Concurs de Castells in Tarragona on October 3. There – and with the exception of Minyons de Terrassa, who never participate - Catalonia's 12 best teams (plus two local teams from Tarragona) will show their skills. Castellers de Vilafranca are, yet again, the favourites for the title, but the battle for the places right below them will be very tough.

- - -

In my text about Sant Fèlix 2009, I explained why Vilafranca rightly claims that their plaça de la Vila is Catalonia's number one square for human towersla plaça més castellera.

- - -

Diada de Sant Fèlix in the press:

LaVanguardia: Els Castellers de Vilafranca carreguen quatre castells de gamma extra per Sant Fèlix

Avui/ElPunt: Els verds, amos i senyors de la gamma extra

El3deVuit: Els Castellers de Vilafranca signen quatre castells de gamma extra en un Sant Fèlix maratonià

- - -

An introduction into the names of the human towers:

A pilar is a single pillar of people, standing on each other's shoulders. A pilar de 8 has eight levels.

A torre consists of two people per level, except for the top two ones. A torre de 9 has nine levels, the top two ones included.

Bigger castells have names such as 4de9 (4 by 9), where 4 indicates that it consist of four people per level (the top three ones - pom de dalt - excluded) and 9 that it has nine levels (the top three ones included).

The dificulty of a human tower can be increased if it is dismantled via a pilar, then called agulla (hence: 4de9 amb l'agulla).

Human towers of nine levels always have one additional support structure (folre), or even two (manilles), on top of the base (pinya).

To crown or assemble a human tower gives the main part of the score (c = carregat), but for full points it also has to be disassembled in a controlled way (d = descarregat).

SWE: Kataloniens högsta mänskliga torn - Sant Fèlix 2010

Den 30/8 hölls som vanligt Kataloniens viktigaste, årligen återkommande tävling i castells la Diada de Sant Fèlix under Festa Major i Vilafranca del Penedès. Här får bara de fyra lag vara med som regelbundet bygger mänskliga torn om nio nivåer.

“Hemmalaget”, Castellers de Vilafranca, ledde i rankingen redan tidigare och visade sig vara i toppform. Djärvt nog satsade de uteslutande på specialkonstruktioner (s.k. “gamma extra” på katalanska) och det gick hem; Tre castells som kunde både krönas och nedmonteras (descarregats) - 4de9 amb l’agulla, 5de9 och pilar de 8 – och en konstruktion torre de 9 – som de lyckades kröna, men som rasade ihop under nedmonteringen. Sammanlagt tangerade de därmed sitt resultat från år 2000 – lagets sjunde bästa genom tiderna. Då gör det inte så mycket att de var långt ifrån att få till det med 3de10 – det viktiga för mig är att de försöker, gång efter gång.

Minyons de Terrassa lyckades kröna ett torn av gamma extra - torre de 9 (c). De gjorde ett resultatlöst försök att bygga 5de9, men hade däremot inga problem med 4de9 (d), 3de9 (d) samt två stycken pilar de 5.

Colla Joves Xiquets de Valls har haft det motigt i år och måste vara väldigt nöjda med dagen. De började med 5de8 (d) och kunde därefter, för första gången på två år, bygga och nedmontera 4de9. I resultatet fick de också med sig 3de9 (c) och en pilar de 5 (d).

För Colla Vella dels Xiquets de Valls, slutligen, kommer förhoppningsvis den här dagen att bli ihågkommen som ett lågvattenmärke. Laget förväntades kunna ge Castellers de Vilafranca en match, men nästan allt gick fel. I öppningsrundan misslyckades man med 3de9 och därefter också med torre de 9. Deras 4de9 blev uppbyggt men inte nedmonterat och likadant gick det med pilar de 7 i slutrundan.

Min personliga behållning av årets Sant Fèlix är att ha blivit en något av en insider i allt ifrån de mänskliga tornen i sig – inte utan stolthet var det jag som kunde svara när folk runtomkring hade frågor – till det praktiska – som många andra luttrade besökare hade jag med mig en ryggsäck full med mat och dryck. Mina negativa intryck handlar enbart om resultaten – det blir inte riktigt spännande när ett lag är så enormt mycket bättre än de andra. Jag har inte sett pressen kommentera det, men att döma av de foton som tagits uppifrån hade Castellers de Vilafranca säkert dubbelt så många “skjortor” på plats som de andra lagen andra och jag gissar att gästerna saknade folk eftersom den 30/8 i år inföll på en måndag.

Diada de Sant Fèlix är unik och alla som intresserar sig för Katalonien och katalansk kultur bör uppleva den. Evenemanget tar lång tid – i år fem timmar – men låt inte det avskräcka dig från att besöka Vilafranca just denna dag: det räcker att se ett antal konstruktioner för att få en känsla av trängseln, förväntningarna, den enormt höga tekniska nivån och glädjen när lagen lyckas.

Vid nästa stora casteller-händelse kommer vi som publik undantagsvis att kunna sitta ner: Concurs de Castells som hålls i Tarragona den 3/10. Där kommer (med undantag för Minyons de Terrassa, som aldrig deltar) Kataloniens 12 bästa lag (plus två lokala Tarragona-lag) att visa vad de går för. Castellers de Vilafranca är favoriter till att än en gång ta hem segern, men kampen om platserna därefter kommer att bli mycket tuff.

- - -

I min text om Sant Fèlix 2009 förklarade jag varför Vilafranca med rätt hävdar att deras plaça de la Vila är Kataloniens främsta torg vad gäller mänskliga torn - "la plaça més castellera".

- - -

Diada de Sant Fèlix i pressen:

LaVanguardia: Els Castellers de Vilafranca carreguen quatre castells de gamma extra per Sant Fèlix

Avui/ElPunt: Els verds, amos i senyors de la gamma extra

El3deVuit: Els Castellers de Vilafranca signen quatre castells de gamma extra en un Sant Fèlix maratonià

- - -

Kort förklaring till namnen på de mänskliga tornen:

En pilar är en enskild pelare av människor, stående på varandras axlar. En pilar de 8 har åtta nivåer.

Ett torre utgörs av två personer per nivå, förutom de två översta. Ett torre de 9 har nio nivåer, de två översta inräknade.

Större castells har namn som 4de9 (4 gånger 9), där 4:an markerar att de utgörs av fyra personer per nivå (de tre översta – pom de dalt - undantagna) och 9:an att det handlar om nio nivåer (inklusive de tre översta).

Svårighetsgraden på ett mänskligt torn ökas om det nedmonteras via en pilar, som då heter agulla (följdaktligen 4de9 amb l’agulla).

Mänskliga torn om nio nivåer har alltid en extra stödstruktur (folre), eller till och med två(manilles), ovanpå basen (pinya).

I bedömningssammanhang är det att bygga upp eller kröna ett torn (c = carregat) som ger huvuddelen av poängen, men för full poäng krävs en kontrollerad nedmontering (d = descarregat).

Monday, 30 August 2010

From a Vilanova Perspective#Wirdheim_in_Vilanova

It has been very hot here lately. As usual, along the Barcelona coast, it is above all the humidity which makes us suffer - in July and August it almost constantly reaches 80%.

The Festa Major of Vilafranca del Penedès is being celebrated for five days. "La tronada" - several minutes of firecrackers, fire and the smell of gunpowder - was held in the recently inaugurated Rambla de Sant Francesc. The complete program is available in Catalan, but I want to make some recommendations: Monday Agust 30: 12.30: Human towers (Castells) as good as they get – Diada de Sant Felix. 19:45 Processó – a parade with performances. Tuesday August 31: 11:30: Catalan folk dances and Falcons in plaça de la Vila, followed human towers – Diada de Sant Ramon. 19:45 Processó - (again) a parade with performances. Wednesday September 1: 17:00 Children's Parade with the outcome (cercavila).

#Vilanova_i_la_Geltrú

Universitat Politècnica de Catalunya, with a branch in Vilanova i la Geltrú, has serious financial problems.

#Garraf_and_Penedès

In Sant Pere de Ribes, temperatures this week reached almost 40ºC - the highest temperature for 10 years.

A two meter long and 400 kg heavy seaturtle was found dead in a fishing net off Sitges.

#Barcelona

The fine for travelling without a ticket on Barcelona's commuter trains Rodalies will be increased to 50 Euro.

In Barcelona, more than 44.000 recently built apartments remain empty, an increase of 27% over two years. The most serious situation can be found in Vallès where there are whole districts of towns which have not been sold, since the price drop gives people the opportunity to find affordable alternatives in the inner city.

The success comedy El mètode Grönholm (The Grönholm method) will from September 23 re-appeared in Teatre Poliorama, Barcelona. Seven years ago, the piece had its worldwide premiere here and it has since been staged in 35 countries.

#Catalonia

Catalan philosopher Raimon Panikkar has died at the age of 91. He spent much of his life in India and wrote some 80 books, eg. on the need for dialogue and understanding between cultures and religions.

Many Catalan municipalities find it harder than ever to finance their activities. The Mayor of Martorell and the socialist dominated Federació Catalana de Municipis propose to make a trip to Madrid and symbolically hand over their townhall keys to the Spanish government.

#Can_Barça

The liga premiere between Racing Santander and FC Barcelona ended 0-3, with goals by Messi, Iniesta and Villa. Victor Valdés saved a penalty.

Zlatan Ibrahimović will be lent out to AC Milan for a year, after which the Italian club has signed a contract to buy him for 24 million Euros. The player has accepted a lower remuneration - from a his current annual gross salary of Euro 12 million, to Euro 8 million net pay, because the tax percentage is higher than in Spain. The move comes after negotiations in which Ibrahimović has complained that Josep Guardiola has only spoken to him twice during the last six months. The player's agent, Mino Raiola, was even sharper in his criticism and that has irritated the club management. Barça has, so far, not provided any explanation as to why the co-operation between player and coach did not work better, although Ibrahimović was the most expensive player the club has ever bought.

FC Barcelona has had a lot of luck in the play-off draw for the Champions league and is expected to win Group D where they will meet Copenhagen (Denmark), Rubin Kazan (Russia) and Panathinaikos (Greece). Both the first and last matches will be played on home turf and the away game in Russia will take place in the autumn, i.e. not in winter temperatures.

The negotiations with Liverpool about the Argentinian midfielder Javier Mascherano have been completed. The player will take on the role previously held by Touré Yaya.

Real Madrid coach José Mourinho has started the psychological warfare. He claims that it does not matter if Barcelona has 20 top players, because they only get to play with 11 men, but also suggests that Spanish referees tend to make sure that Barça’s opponents have to end their matches with 10 men on the pitch.

#Catalonia_and_Spain

The list of delayed infrastructure investments, as announced by the PSOE government late July, will be shorter than initially expected. Nine motorway projects in Catalonia will thereby be initiated according to the original plans, but the direct train to Terminal 1 of the Barcelona airport will have to wait.

Opinion polls show that the Catalans feel less and less as Spaniards: 7-8% of Catalonia's inhabitants only feel Spanish, 4-9% see themselves as more Spaniards than Catalans, 40% feel as much as Spanish as Catalan, 22-28% see themselves primarily as Catalans and 14-19% see themselves solely as such. The latter two groups have recently grown at the expense of the first two ones and that is attributed to the changes of Estatut made by the Spanish Constitutional Court.

#Spain

Financial Times announces that Spanish government bonds are again more accepted as collateral when Spanish banks seek credit. However, only to well-established institutions are able to borrow money and only on a short-term basis.

In April, when Standard & Poor cut Spain's credit rating to AA, they added that the outlook was negative. The rating remains at that level, but the agency has made a statement in which it praises the Spanish government for its "bold" measures to reduce the budget deficit.

- - -

The summary covers the period from my last text of this series until Sunday August 29. If there are news which you think that I have missed, I ask you toleave a comment and, even better, include links. All news that I consider fit into this context will be added as up-dates.

- - -
Sources and Inspiration:

Vilanova i la Geltrú

Avui/ElPunt: La UPC pateix greus problemes econòmics

Garraf and Penedès

VilanovaDigital: Temperatures de rècord al Garraf: 39,6

LaVanguardia: Barcelona registra su máximo histórico en el segundo día de la ola de calor

VilanovaDigital: Troben morta la tortuga llaüt albirada al Garraf a prinicipis d'agost

Barcelona

Avui/ElPunt: Un 15% més de places a Rodalies

Avui/ElPunt: Barcelona acumula més de 44.000 habitatges nous buits

ElMundo: Grönholm, el fenómeno del teatro español

Catalonia

LaVanguardia: Muere el filósofo y escritor Raimon Panikkar a los 91 años

Avui/ElPunt: Els alcaldes anuncien el “col·lapse” a les arques

F.C. Barcelona

MundoDeportivo: 0-3: El Barça debuta con un gran triunfo ante el Racing de Santander

LaVanguardia: Ibrahimovic cierra su pase al Milan

LaVanguardia: Panathinaikos, Copenhague y Rubin Kazan, rivales del Barça en la Champions

LaVanguardia: Liverpool y Barça llegan a un acuerdo para el traspaso de Mascherano

ElPaís: Mascherano como pieza táctica

LaVanguardia: Mou: "El Barça juega con 11 y muchas veces contra 10"

Catalonia and Spain

LaVanguardia: El Gobierno salva del recorte nueve obras en Catalunya

LaVanguardia: Los catalanes se sienten cada vez menos españoles

Spain

Expansión: FT: la deuda española recupera la confianza en los mercados

Expansión: S&P: España ha tomado medidas valientes y tiene margen para demostrar su entereza fiscal

Sunday, 29 August 2010

SWE: Utblick från Vilanova


#Wirdheim_i_Vilanova

Det har varit mycket varmt på sistone. Som vanligt på Barcelonakusten är det dock främst luftfuktigheten som plågar oss – under juli och augusti ligger den nästan konstant på 80%.

Festa Major i Vilafranca del Penedès firas under fem dagar. “La tronada” – flera minuter av smällare, eld och krutrök – hölls på den nyinvigda Rambla de Sant Francesc. Fullständigt program finns tillgängligt på katalanska, men jag vill göra några rekommendationer: Måndag 30/8: 12.30: Mänskliga torn (castells) när de är som bäst - Diada de Sant Fèlix. 19:45 Processó – parad med uppträdanden. Tisdag 31/8: 11.30: Katalansk folkdans och Falcons plaça de la Vila, följt av mänskliga torn – Diada de Sant Ramon. 19:45 Processó – (återigen) parad med uppträdanden. Onsdag 1/9: 17.00 Barnparad med uppträdanden (cercavila).

#Vianova_i_la_Geltrú

Universitat Politècnica de Catalunya, med filial i Vilanova i la Geltrú, har allvarliga finansiella problem.

#Garraf_och_Penedès

I Sant Pere de Ribes var det i veckan nästan 40ºC varmt – den högsta temperaturen på 10 år.

En två meter lång och 400 kg tung havssköldpadda har hittats död i ett fiskenät utanför Sitges.

#Barcelona

Böterna för att åka utan biljett på Barcelonas pendeltåg Rodalies höjs till 50 Euro.

I Barcelona-provinsen står mer än 44.000 nykonstruerade lägenheter tomma, en men ökning med 27% över två år. Värst är situationen i Vallès där det på sina håll finns hela stadsdelar som inte efterfrågas, eftersom de sjunkande priserna ger folk möjlighet att hitta prisvärda alternativa alternativ i innerstaden.

Succékomedin El mètode Grönholm (Grönholms metod) går från och med den 23/9 åter upp på Teatre Poliorama i Barcelona. Pjäsen hade för sju år sedan sin urpremiär här och har sedan dess satts upp i 35 länder.

#Katalonien

Den katalanske filosofen Raimon Panikkar har avlidit vid 91 års ålder. Han tillbringade en stor del av sitt liv i Indien och skrev ett 80-tal böcker, bl.a. om dialog och samförstånd mellan kulturer och religioner.

Många katalanska kommuner har det svårare än någonsin att finansiera sin verksamhet. Borgmästaren i Martorell föreslår tillsammans med den socialistdominerade Federació de Municipis de Catalunya att man åker till Madrid för att symboliskt överlämna rådhusnycklarna till Spaniens regering.

#Can_Barça

Ligapremiären Racing Santander FC Barcelona slutade 0-3, med mål av Messi, Iniesta och Villa. Victor Valdés räddade en straff.

Zlatan Ibrahimović lånas ut till AC Milan på ett år, varefter den italienska klubben förbinder sig att köpa honom för 24 miljoner Euro. Spelaren får dessutom gå ner från 12 miljoner Euro i bruttolön, till 8 miljoner i nettolön, eftersom skattetrycket är högre än i Spanien. Övergången kom efter förhandlingar där Ibrahimović beklagat sig över att Josep Guardiola bara har pratat med honom två gånger under de senaste sex månaderna. Spelarens agent, Mino Raiola, var skarpare i sin kritik, vilket gjorde klubbledningen irriterad. Barça har hittills inte lämnat någon förklaring till varför samarbetet mellan spelare och tränare inte har fungerat bättre, trots att Ibrahimović var det dyraste spelarköpet i klubbens historia.

FC Barcelona har haft mycket tur med lottningen till Champions league och tippas som segrare i grupp D där de möter Köpenhamn, Rubin Kazan (Ryssland) och Panathinaikos (Grekland). Både första och sista matchen spelas på hemmaplan och bortamatchen i Ryssland spelas under hösten, alltså inte i vintertemperatur.

Förhandlingarna med Liverpool om den argentinske mittfältaren Javier Mascherano har kunnat slutföras. Han behövs för att ta på sig den roll som tidigare innehades av Touré Yaya.

Real Madrids tränare José Mourinho har påbörjat den psykologiska krigföringen. Han hävdar att det gör detsamma om Barcelona har 20 toppspelare, eftersom de bara får spela med 11 man, men antyder samtidigt att domarkåren brukar se till att Barças motståndare ofta tvingas avsluta sina matcher med 10 man på planen.

#Katalonien_och_Spanien

Antalet uppskjutna infrastrukturinvesteringar, som PSOE-regeringen informerade om i slutet av juli, blir mindre omfattande än vad som tidigare aviserats. Därmed kommer nio motorvägsprojekt i Katalonien påbörjas enligt de ursprungliga planerna, men den direkta tågförbindelsen till Terminal 1 av Barcelonas flygplats kunde inte inkluderas.

Opinionsundersökningar visar att katalanerna allt mindre känner sig som spanjorer: 7-8% av Kataloniens invånare känner sig enbart som spanjorer, 4-9% ser sig mer som spanjorer än katalaner, 40% känner sig lika mycket spanska som katalanska, 22-28% ser sig främst som katalaner och 14-19% ser sig enbart som sådana. De två sistnämnda grupperna har på sistonevuxit på bekostnad av de två första, vilket anses bero på de ändringar i Estatut som den spanska konstitutionsdomstolens har begärt.

#Spanien

Financial Times meddelar att spanska statsobligationer åter är mer accepterade som säkerheter när spanska banker söker kredit. Det handlar dock fortfarande om kortfristiga lån och de beviljas bara till väletablerade institutioner.

När Standard & Poor i april sänkte Spaniens kreditbetyg till AA, lade de till att framtidsutsikterna var negativa. Betyget kvarstår på denna nivå, men kreditvärderingsinstitutet har gjort ett uttalande där de berömmer den spanska regeringen för att vidta “djärva” åtgärder med syfte att minska budgetunderskottet.

- - -
Sammanfattningen sträcker sig
från min senaste text i den här serien fram till sön
dagen 29/8. Om det finns nyheter som du anser att jag missat, ber jag dig att skriva en kommentar och, allra helst, bifoga länkar. Alla nyheter som jag anser passar in i sammanhanget kommer att läggas till som uppdateringar.

- - -

Källor och inspiration:

Vilanova i la Geltrú

Avui/ElPunt: La UPC pateix greus problemes econòmics

Garraf och Penedès

VilanovaDigital: Temperatures de rècord al Garraf: 39,6

LaVanguardia: Barcelona registra su máximo histórico en el segundo día de la ola de calor

VilanovaDigital: Troben morta la tortuga llaüt albirada al Garraf a prinicipis d'agost

Barcelona

Avui/ElPunt: Un 15% més de places a Rodalies

Avui/ElPunt: Barcelona acumula més de 44.000 habitatges nous buits

ElMundo: Grönholm, el fenómeno del teatro español

Katalonien

LaVanguardia: Muere el filósofo y escritor Raimon Panikkar a los 91 años

Avui/ElPunt: Els alcaldes anuncien el “col·lapse” a les arques

F.C. Barcelona

MundoDeportivo: 0-3: El Barça debuta con un gran triunfo ante el Racing de Santander

LaVanguardia: Ibrahimovic cierra su pase al Milan

DN: Flyttkarusellen runt Zlatan

DN: Pajasen Pep klarade inte Zlatan

DN: Zlatan är klar för Milan

LaVanguardia: Panathinaikos, Copenhague y Rubin Kazan, rivales del Barça en la Champions

LaVanguardia: Liverpool y Barça llegan a un acuerdo para el traspaso de Mascherano

ElPaís: Mascherano como pieza táctica

LaVanguardia: Mou: "El Barça juega con 11 y muchas veces contra 10"

#Katalonien_och_Spanien

LaVanguardia: El Gobierno salva del recorte nueve obras en Catalunya

LaVanguardia: Los catalanes se sienten cada vez menos españoles

#Spanien

Expansión: FT: la deuda española recupera la confianza en los mercados

Expansión: S&P: España ha tomado medidas valientes y tiene margen para demostrar su entereza fiscal

Wednesday, 25 August 2010

From a Vilanova Perspective

#Wirdheim_in_Vilanova

I usually find that the sea in Vilanova almost suspiciously warm in August, but this year - after a brief vacation in Sweden – I have gone for a swim several times. It turns out that the wind has pushed in cold water towards our beaches, but the current heat wave will now make the water temperature rise to 25ºC, or that is at least what I think I heard on the radio.

August 23-24 each year Sitges celebrates the Festa Major de Sant Bartomeu and I, of course, had to take a fast look. That was a good warm-up for Catalonia's "most typical Festa Major" – that of Vilafranca del Penedès, starting next weekend.

#Vilanova_i_la_Geltrú

Miquel Benavent Seguí, mayor from 1969 to 76, has passed away at the age of 86. In the years when he ruled, for the first time since the Spanish Civil War, was the Catalan flag hoisted on the town hall and a formal request was made to catalanize the name of the town (formerly Villanueva y Geltrú).

#Garraf_and_Penedès

The website TripAdvisor has ranked Sitges to be Europe's seventh best destination for sun and beach tourism. The ranking was based on user ratings.

From September 1, el Vendrell and Calafell will again confiscate counterfeit goods (top-manta), in a concession to the Catalan government. Local business owners are not content because, in September, the peak season is over anyhow.

The castellers team Moixiganguers d'Igualada has, for the first time in its history, built and dismantled a human tower of eight levels. This 4de8 was made on the first attempt, during the Festa Major of Igualada.

The Catalan Wine Museum Vinseum in Vilafranca celebrates its 75th anniversary this week.

The Castellers de Vilafranca have launched a new webpage, now with Web2.0 tools for social media.

August 30, the Diada de Sant Fèlix will take place Vilafranca del Penedès - the biggest, annual human tower challenge. Local Castellers de Vilafranca lead the rankings and will only build special structures (gamma extra). Colla Vella dels Xiquets de Valls is expected to focus their energy on pilar de 8 and torre de 9. Minyons de Terrassa are likely to erect torre de 9 and 5de9. Colla Joves Xiquets de Valls, finally, is not in top form, but may add a 5de9, to top their "normal" structures of nine levels.

#Barcelona_and_Catalonia

Albert Vilalta and Roque Pasqual, the two co-workers from the NGO Barcelona Acció Solidària who had been kidnapped by Al Qaeda, have been released and reunited with their families. Although they were deprived of their freedom for nine months, they think that the Spanish authorities have handled their case well. Rumors circulate that up to Euro 10 million have been paid to the kidnappers and Al Qaeda itself claims that a convicted terrorist released early was also a part of the settlement.

Those who live in the surrounding region, foreign young individualists without children - including LGBT people - but also older people who want to relive a trip to Barcelona from their youth are among the groups of tourists which Barcelona will focus on according to a new strategic plan. Analyses show that the city is a strong international brand, but that the impression is being damaged by dirt, noise and petty crime.

The Spanish Ministry of Infrastructure (Ministerio de Fomento, in Spanish) has put aside Euro 500 million from the budget cutbacks planned for next year, in order to develop Barcelona as a European key port for the trade with China. The cooperation partner Terça - dominated by the world's leading port operator Hutchinson Port Holding - contributes to an even larger sum. With 25% of container traffic to and from Barcelona, China is already the biggest individual cargo destination.

#Can_Barça

FC Barcelona won the Spanish Super Cup 2010 (Supercopa) after winning 4-0 in the decisive second game against Sevilla FC. An own goal was followed by a hat trick by Messi. The match showed how quickly David Villa (bought from Valencia CF, but originally from Asturias) can adapt to his new club's playing style. This was new president Sandro Rosell’s first title and also the match when Barça passed the mark of 300 goals since Pep Guardiola took over as coach.

A.C. Milan are very interested in Zlatan Ibrahimović and will this week present a final bid to Barça. An agreement must include the price between the clubs as well as the player's high salary (Euro 12 million per year), plus the fact that the Italian income tax is 25% above that of Spain.

The negotiations with Liverpool about the Argentinian midfielder Javier Mascherano are coming to an end. Barça wants to pay a part of the price by including Aleksandr Hleb in the deal, but Liverpool is in dire need of cash.

#Catalonia_and_Spain

The Spanish ombudsman Defensora del Pueblo criticizes Catalonia's integration policy, based on the Catalan - not the Spanish - language and has requested for the Spanish Constitutional Court to look into the matter. Catalan Minister (Conseller) Joaquim Nadal (PSC) does not consider it appropriate for a temporary agent of the ombudsman's office to send a law – about which there is a broad consensus in Catalonia - to a constitutional court, where many judges remain in office although their appointment has expired.

Pasqual Maragall, former president of the Generalitat, goes against his party PSC and recommends that Catalonia within shortly carries out a referendum on independence. Like Joan Herrera (ICV), he wants to see three different answers: the current status as one of 17 autonomous regions, a federation with the rest of Spain and full sovereignty.

#Spain

After two weak years, the influx of tourists to Spain now increases. July was up 4.5% versus the same month last year, greatly thanks to visitors from the U.S., Switzerland and the Nordic countries. Among the top three markets for the Spanish tourism industry, Great Britain shows signs of stabilization, France continues with weak figures and Germany presents a small increase.

Moody's - the only credit rating agency which, so far, has allowed Spain to keep its AAA-rating (like eg Germany) warns that this will now be pulled down by low expectations on future growth and the fact that it will take time for the Spanish real estate market to recover. Standard & Poor and Fitch have already made the same decision. As a small consolation for Spain, Moody's this time threatens to worsen the ratings also for the UK and the U.S.

- - -
The summary covers the period from my
last text of this series until Tuesday August 24. If there are news which you think that I have missed, I ask you toleave a comment and, even better, include links. All news that I consider fit into this context will be added as up-dates.

- - -
Sources and Inspiration:

Vilanova i la Geltrú, Garraf and the rest of Penedès

VilanovaDigital: Mor Miquel Benavent Seguí

Avui/ElPunt: Sitges, entre les destinacions més valorades

LaVanguardia: Saura convence a El Vendrell y Calafell de dar marcha atrás en la regularización del 'top manta'

Avui/ElPunt: El Vendrell i Calafell fan marxa enrere i perseguiran el 'top manta' a partir de l'1 de setembre

Avui/ElPunt: Denuncien l'absència de botiguers en la reunió d'avui

AnoiaDiari: Els Moixiganguers ja són 'una colla de 8'

El3deVuit: Vinseum celebra dimecres el 75è aniversari

Avui/ElPunt: Compte enrere

Barcelona and Catalonia

BBC: Spanish hostages freed by al-Qaeda in North Africa

LaVanguardia: El Gobierno reconoce que hubo momentos de "muchísima tensión" antes de la liberación de los cooperantes

LaVanguardia: El plan estratégico de turismo de Barcelona detecta nuevos perfiles de visitantes y critica cierto elitismo

Avui/ElPunt: El port barceloní mira cap a la Xina per superar la crisi

F.C. Barcelona

ElMundoDeportivo: 4-0: El Barça gana la Supercopa tras remontar y golear al Sevilla

ElMundoDeportivo: El Barça de Pep llega a 300

LaVanguardia: Ibrahimovic y el Milan, de acuerdo

ElMundoDeportivo: El Barça, a tres millones de Mascherano

Catalonia and Spain

LaVanguardia: Nadal critica que una Defensora del Pueblo y un TC "provisionales" interfieran en la ley de Acogida

LaVanguardia: Maragall aboga por el referéndum de autogobierno que propone ICV

Spain

ElMundo: EEUU, Suiza y países nórdicos tiran del turismo en España

ElPaís: Moody's dice que España, Reino Unido y EE UU encaran el mayor desafío fiscal

SWE: Utblick från Vilanova

#Wirdheim_i_Vilanova

Jag brukar tycka att havet i Vilanova nästan är lite snuskigt varmt i augusti, men i år har jag – efter en kort semester i Sverige - badat flera gånger. Det visar sig att vindarna har drivit in kallt vatten, men nu kommer den innevarande värmeböljan att få vattentemperaturen att stiga till 25ºC, om jag hörde rätt på radion.

Den 23-24/8 varje år firar Sitges sin Festa Major de Sant Bartomeu och kunde inte låta bli att åka dit. Det var en bra uppvärmning för Kataloniens “mest typiska Festa Major – den som hålls i Vilafranca del Penedès med start nästa helg.

#Vilanova_i_la_Geltrú

Miquel Benavent Seguí, borgmästare 1969-76, har avlidit vid 86 års ålder. Under åren som han styrde staden hängdes, för första gången sedan det spanska inbördeskriget, den katalanska flaggan på rådhuset och man ansökte om att få katalanisera stadens namn (tidigare Villanueva y Geltrú).

#Garraf_och_Penedès

På nätsidan Tripadvisor har Sitges rankats som Europas sjunde bästa destination för sol- och badturism. Rankingen bygger på användarnas omdömen.

El Vendrell och Calafell kommer från och med den 1/9 att återigen konfiskera förfalskade varor (top-manta), i en eftergift till Kataloniens regering. De lokala affärsägarna är dock inte nöjda eftersom högsäsongen ändå är över i september.

Castellers-laget Moixiganguers d’Igualada har, för första gången i sin historia, byggt och nedmonterat ett mänskligt torn om åtta nivåer. Detta 4de8 gjordes på första försöket under Igualadas Festa Major.

Kataloniens vinmuseum Vinseum i Vilafranca firar denna vecka sitt 75-årsjubileum.

Castellers de Vilafranca har lanserat en ny nätsida, nu med Web2.0 verktyg för sociala media.

Den 30/8 organiseras Diada de Sant Fèlix i Vilafranca del Penedès - den största, årligen återkommande utmaningen mellan castellers-lag. De lokala Castellers de Vilafranca leder rankingen och kommer endast att bygga specialkonstruktioner (gamma extra). Colla Vella dels Xiquets de Valls väntas satsa på pilar de 8 och torre de 9. Minyons de Terrassa bygger sannolikt torre de 9 och 5de9. Joves Xiquets de Valls, slutligen, är inte i toppform men kan tänkas satsa på ett 5de9, för att toppa sina “vanliga” konstruktioner om 9 nivåer.

#Barcelona_och_Katalonien

Albert Vilalta och Roque Pasqual, de två medarbetare från frivilligorganisationen Barcelona Acció Solidària som hade kidnappats av Al Qaeda, har frigivits och återförenats med sina familjer. Trots att de varit frihgetsberövade i nio månader tycker de att de spanska myndigheterna har hanterat deras fall väl. Rykten cirkulerar att upp till 10 miljoner Euro har betalats till kidnapparna och Al Qaeda själva hävdar att en dömd terrorist, som idag har frigivits i förtid, också ingår i uppgörelsen.

Folk från närområdet, utländska unga individualister utan barn - bland dem HBT-personer - men också äldre människor som vill återuppleva en resa till Barcelona från sin ungdom tillhör de grupper av turister som Barcelona skall satsa mer på enligt en ny strategisk plan. Analyser visar att staden är ett starkt internationellt varumärke, men att turisternas intryck dras ner av smuts, oväsen och småkriminalitet.

Det spanska infrastrukturministeriet (Ministerio de Fomento, på spanska) har, från budgetneddragningarna för nästa år, räddat 500 miljoner Euro för att utveckla Barcelona till en europeisk nyckelhamn för handeln med Kina. Samarbetspartnern Tercat – dominerat av världens ledande hamnoperatör Hutchinson Port Holding – bidrar med en ännu större summa. Med 25% av container-trafiken till och från Barcelona är Kina redan idag den enskilt största fraktdestinationen.

#Can_Barça

FC Barcelona tog hem den spanska Super-Cupen 2010 (SuperCopa) efter att ha vunnit 4-0 i den avgörande andra matchen mot Sevilla FC. Ett självmål följdes av hattrick av Messi. I Matchen visade David Villa (tidigare Valencia CF, men ursprungligen från Asturien) hur snabbt han kan anpassa sig till sin nya klubbs spelstil. Detta blev nye ordföranden Sandro Rosells första titel och samtidigt matchen då Barça passerade 300-målsstrecket sedan Pep Guardiola blev tränare.

A.C. Milan är mycket intresserade av Zlatan Ibrahimović och skall denna vecka presentera ett slutbud till Barça. En överenskommelse måste omfatta såväl priset emellan klubbarna som spelarens höga lön (12 miljoner Euro per år), plus det faktum att den italienska inkomstskatten ligger 25% över den spanska.

Förhandlingarna med Liverpool om den argentinske mittfältaren Javier Mascherano närmar sig ett avslut. Barça vill betala en del av priset genom att låta Aleksandr Hleb ingå i affären, men Liverpool är i stort behov av kontanter.

#Katalonien_och_Spanien

Den spanska ombudsmannen Defensora del Pueblo kritiserar att Kataloniens integrationspolitik bygger på det katalanska – alltså inte spanska - språket och anmält detta för spanska Konstitutionsdomstolen. Den katalanske ministern (conseller) Joaquim Nadal (PSC) ifrågasätter det korrekta i att en tillfällig ställföreträdare på ett ombudsmannaämbete skickar en lag - om vilken det råder bred enighet i Katalonien - till en konstitutionsdomstol, där många domare sitter kvar trots att deras förordnande har gått ut.

Pasqual Maragall, tidigare president för Generalitat, går emot sitt parti PSC och förordar att Katalonien inom det snaraste genomför en folkomröstning om självständighet. Liksom Joan Herrera (ICV) vill han se tre svarsalternativ: nuvarande status som en av 17 autonoma regioner, en federation med resten av Spanien respektive full suveränitet.

#Spanien

Efter två svaga år, ökar tillströmingen av turismer till Spanien. I juli låg den 4,5% över samma månad i fjol, främst tack vare besökare från USA, Schweiz och de nordiska länderna. Bland den spanska turistnäringens tre viktigaste marknader visar England på en stabilisering, Frankrike på fortsatt svaga siffror och Tyskland på en liten ökning.

Moody’s – det enda kreditvärderingsinstitut som hittills låtit Spanien behålla betyget AAA (i likhet med t.ex. Tyskland) varnar att detta snarast kommer att sänkas p.g.a. förväntningar om låg framtida tillväxt samt att det kommer att ta tid för den spanska bostadsmarknaden att återhämta sig. Standard & Poor respektive Fitch har redan tidigare fattat samma beslut. Som tröst för Spanien hotar Moody’s denna gång också att sänka också Storbritanniens och USA:s betyg.

- - -
Sammanfattningen sträcker sig från min senaste text i den här serien fram till tisdagen 24/8. Om det finns nyheter som du anser att jag missat, ber jag dig att skriva en kommentar och, allra helst, bifoga länkar. Alla nyheter som jag anser passar in i sammanhanget kommer att läggas till som uppdateringar.

- - -
Källor och inspiration:

Vilanova i la Geltrú, Garraf och resten av Penedès

VilanovaDigital: Mor Miquel Benavent Seguí

Avui/ElPunt: Sitges, entre les destinacions més valorades

LaVanguardia: Saura convence a El Vendrell y Calafell de dar marcha atrás en la regularización del 'top manta'

Avui/ElPunt: El Vendrell i Calafell fan marxa enrere i perseguiran el 'top manta' a partir de l'1 de setembre

Avui/ElPunt: Denuncien l'absència de botiguers en la reunió d'avui

AnoiaDiari: Els Moixiganguers ja són 'una colla de 8'

El3deVuit: Vinseum celebra dimecres el 75è aniversari

Avui/ElPunt: Compte enrere

Barcelona och Katalonien

DN: Mångmiljonlösen till al-Qaida

BBC: Spanish hostages freed by al-Qaeda in North Africa

LaVanguardia: El Gobierno reconoce que hubo momentos de "muchísima tensión" antes de la liberación de los cooperantes

LaVanguardia: El plan estratégico de turismo de Barcelona detecta nuevos perfiles de visitantes y critica cierto elitismo

Avui/ElPunt: El port barceloní mira cap a la Xina per superar la crisi

F.C. Barcelona

ElMundoDeportivo: 4-0: El Barça gana la Supercopa tras remontar y golear al Sevilla

ElMundoDeportivo: El Barça de Pep llega a 300

DN: Milan bekräftar intresse för Zlatan

LaVanguardia: Ibrahimovic y el Milan, de acuerdo

ElMundoDeportivo: El Barça, a tres millones de Mascherano

Katalonien och Spanien

LaVanguardia: Nadal critica que una Defensora del Pueblo y un TC "provisionales" interfieran en la ley de Acogida

LaVanguardia: Maragall aboga por el referéndum de autogobierno que propone ICV

Spanien

ElMundo: EEUU, Suiza y países nórdicos tiran del turismo en España

ElPaís: Moody's dice que España, Reino Unido y EE UU encaran el mayor desafío fiscal