Thursday, 17 March 2011

What Italy Can Teach Us about Catalonia

In Spain it is easy to find expat Scandinavians who are tired of Catalonia trying to be “so special” and not accepting that it is “just another Spanish region”. Among Catalans, there is usually very little understanding of these opinions. The fact that so many foreigners still refuse to let go of them depends, above all, on the images of concepts such as nation and state which we bring with us from our countries of origin.

I think we have a lot to learn from the article "The country that is not" which the Swedish expert on Italy Tomas Lappalainen has written in view of the 150th anniversary of the unification of the Italian state celebrated today, on March 17. "Italy is an attempt to put together the oldest local cultures of Europe into a common one", he writes and lets us understand that it is an impossible task since it is “the own village and its lifestyle which stands out... ... as the very centre of life."

Spain is not Italy, but let us be a little realistic. Which state model gives us the best frame of reference to understand how residents of Vilanova i la Geltrú, Sitges or Vilafranca del Penedès see their surroundings: the Italian or the Swedish one?

- - -
The translations of the title and the quotations are my own. Anyone who is prepared to read in Swedish is warmly encouraged to read Lappalainen’s full article. You can find the link at the end of the Swedish version of this text.

SWE: Vad Italien kan lära oss om Katalonien

I Spanien bor det hel del skandinaver som är trötta på att Katalonien skall vara "så speciellt" och inte kan acceptera att det är som "vilken annan spansk region som helst". Bland katalaner finns det mycket liten förståelse för sådana åsikter. Att många utlänningar trots detta vägrar att släppa dem beror främst på den bild av begreppen nation och stat som vi har med från våra respektive hemländer.

Jag anser att vi har mycket att lära av artikeln ”Landet som inte är” som den svenske Italienkännaren Tomas Lappalainen har skrivit inför det 150-årsjubileum av den italienska statens enande, som inträffar idag, den 17/3. ”Italien är ett försök att foga samman Europas äldsta lokalkulturer till en gemensam”, skriver han och låter oss förstå att det är en omöjlig uppgift eftersom ”den egna orten och den egna livsstilen lyser... ...som livets själva centrum”.

Spanien är inte Italien, men låt oss vara lite realistiska. Vilket statsmodell ger oss bäst referensram för att förstå hur invånare i Vilanova i la Geltrú, Sitges eller Vilafranca del Penedès ser sin omgivning: den italienska eller den svenska?

- - -
Alla svenskkunniga rekommenderas varmt att läsa artikeln i sin helhet: Landet som icke är

Monday, 14 March 2011

We do not Make Love in the Candy War of Vilanova

comparsers esportius a plassa de la vila-250

Catalonia's most authentic carnival - the one of Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - is over but before leaving it behind us completely, we want to document how our company, Puck Import, participated in the celebration.

In line with the motto that during carnival anything goes - per carnaval per tot s'hi val - we created a sample envelope for the Swedish condoms which we distribute here. The text "Fes l'amor a la guerra" (Make love in the war) contains more or less the same words, but certainly not the same meaning, as the famous slogan "Fes l'amor, no la guerra" (Make love, not war) that we used last year. In order not to be accused of encouraging disorderly conduct, we issued a press release where we distanced ourselves from this message; news which in the true spirit of the carnival it were published by Vilanova Digital.

Through our sample envelopes some 500 couples in Vilanova have nowtried these RFSU quality products "on their own skin". We are writing about this in past tense since we assume that everyone who received one of our condoms last week during l'Arrivo or Vidalot must have used them by now, must they not?

- - -
SalutiSexe.cat is the name of the Puck Import blog in Catalan. The Spanish equivalent is called CondonesySexo.com.

- - -
This text can also be read in a Catalan, Spanish and Swedish version.

SWE: Vi älskar inte i Vilanovas karamellkrig

comparsers esportius a plassa de la vila-250

Kataloniens mest autentiska karneval – den i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) – är över men innan vi helt lämnar den bakom oss, vill vi dokumentera hur vårt företag, Puck Import, deltog i firandet.

I linje med mottot att under karnevalen är allt okejper carnaval tot s’hi val –skapade vi ett provkonovlut för de svenska kondomer som vi distribuerar. Texten ”Fes l’amor a la guerra” (Älska i kriget) är en i ord marginell, men i innehåll desto större, vidareutveckling av den mer kända slogan ”Fes l’amor, no la guerra” (Make love, not war) som vi använde oss av ifjol. För att inte bli anklagade för att uppmuntra till förargelseväckande beteende, skrev vi för säkerhets skull en pressrelease där vi tog avstånd från budskapet; en nyhet som i sann karnevalsanda publicerades av Vilanova Digital.

Genom provkonvoluten har 500 par i Vilanova nu kommit i närkontakt med RFSU:s kvalitetsprodukter. Vi skriver om det i förfluten tid för det kan väl inte vara så att någon av dem som fick en av våra kondomer för en vecka sedan, under Arrivo eller Vidalot, inte har hunnit använda dem ännu?

- - -
SalutiSexe.cat är namnet på Puck Imports blog på katalanska. Den spanska motsvarigheten heter CondonesySexo.com.

- - -
Denna text kan också läsas i en engelsk, katalansk eller spansk version.