Wednesday, 27 March 2013

Discover Catholic Easter in Tarragona (Catalonia) – or in Cubelles!If you have travelled to Barcelona to live a traditional Catholic Easter, then I suggest that you immediately leave the metropolitan area and drive south. Now, for the sake of change I will not recommend that you stop in Penedès – which you inevitably pass by on your way – but continue down to Tarragona. Whether you come by car or by train, a trip to there from downtown Barcelona takes less than one hour and a half and it is truly worth it, since this is where you have the biggest and most atmospheric Good Friday procession in all Catalonia.Having said that, if you are determined to experience Easter in Penedès, then I would recommend the procession in Cubelles (Garraf) for Good Friday and then Easter songscaramelles – in the town where you happen stay (or in the neighbour town, in case you happen to be in a place where this tradition is reserved for the next weekend).

And, finally, in case you are not interested in religious festivities, rest assured that Penedès has a lot of other activities to offer, eg. running and mountain bike competitions, jazz concerts, and guided tours. An extensive weekend agenda in English can be found here.

Discover the cava and wine region Penedès!

- - -
Related earlier blog posts:
Good Friday Procession in Tarragona
Good Friday Procession in Les Roquetes and Cubelles

- - -


Mona & Göran: This time, Mona explains why she cannot stand Good Friday processions and why she is not perfectly happy with the Catalan Easter songs, caramelles.

SWE: Upptäck den katolska påsken i Tarragona - eller i Cubelles!Om du har rest till Barcelona för att uppleva en traditionell katolsk påsk då föreslår jag att du omedelbart lämnar den katalanska huvudstadsregionen och kör söderut. För omväxlings skull kommer jag inte att rekommendera att du stannar i Penedès - som du oundvikligen passerar på din väg - utan fortsätter ner till Tarragona. Oavsett om du kommer med bil eller tåg så tar resan dit från centrala Barcelona under en och en halv timme och den är verkligen värd det, eftersom det är du här har den största och mest stämningsfulla långfredagprocessionen i hela Katalonien.Med detta sagt, om du är fast besluten att uppleva påsken i Penedès skulle jag rekommendera processionen i Cubelles (Garraf) för långfredagen och sedan påsksångerna - caramelles - i den stad där du råkar vara på besök (eller i grannstaden, om du råkar vara på en plats där denna tradition är reserverad för nästkommande helg).

Och slutligen, om du inte är intresserad av religiösa högtider, observera att Penedès har en hel del andra aktiviteter att erbjuda, till exempel tävlingar i terränglöpning och på mountainbike, jazzkonserter och guidade turer. En omfattande helgagenda på engelska återfinns här.

Upptäck cava- och vinregionen Penedès!

- - -
Relaterade tidigare bloggposter:
ENG: Good Friday Procession in Tarragona
ENG: Good Friday Processions in Les Roquetes och Cubelles

- - -


Mona & Göran: Den här gången förklarar Mona varför hon inte kan stå ut med långfredagsprocessioner och varför hon inte är helt nöjd med de katalanska påsksångerna, caramelles.

Wednesday, 20 March 2013

Discover Catalan Giants in Vilafranca del Penedès (Barcelona) – or: Weekend Recommendations, March 22-24During the weekend March 22-24, visitors in the cava and wine region Penedès will be able to discover some of the most beloved characters in Catalan folk culture; the Giants (gegants). On Sunday March 24, the annual Dia del Geganter (“the Giant Carrier’s Day”) is celebrated in Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) and this is one of the first opportunities in Catalonia this year to see several giant couples dancing around in the streets together.

Giants are a very old element in the Catalan folklore – the tradition was documented in the town of Barcelona as early as 1424! On our local level, the tall giants of Vilanova i la Geltrú can be traced back more than 300 years!

The characters of a giant couple usually depict earlier kings and queens - or noblemen of special importance to a town – and are dressed up in copies of traditional clothes reserved for special celebrations. These figures were historically made of wood and carton-pierre, so the heaviest versions could easily weigh more than 100 kg. Nowadays some materials are replaced with lighter alternatives (eg. aluminium), in an effort to enable more giant carriers (geganters) to lift their bodies and to make them dance. A typical dance for giants usually involves a lot of spinning, a movement which is difficult to master but which creates an impressive visual effect when the centrifugal force lifts up the thick skirts.

Practical information in English on the Giant Carrier's Day in Vilafranca del Penedès can be found at Discover Penedès, where you can also check out several other events which take place here during the coming weekend: jazz concerts in El Vendrell (Baix Penedès), a regatta in Sitges (Garraf), a mountain running race in La Llacuna (Anoia), a mountain bike competition in Vilanova i la Geltrú (Garraf), different guided tours and a lot more.

Why not spend this weekend in Penedès?

- - -
Related earlier post:
Exceptional Corpus with the Giants of Vilanova
Giants and human towers – Festa Major 2009 – Day 4

- - -


Mona & Göran: In the video this week, Göran tries to explain how he can live in Puigmoltó while his wife Mona lives in Sitges, although they share the same house. On top of this he reveals that he loves F.C. Barcelona, since this is “more than a club” (més que un club).

- - -
External source: Wikipedia in Catalan

SWE: Upptäck katalanska jättar i Vilafranca del Penedès (Barcelona) - eller: Evenemangstips 22-24 marsUnder helgen 22-24 mars kan besökare i cava-och vinregionen Penedès upptäcka några av de mest älskade karaktärerna i katalanska folkkulturen; jättarna (gegants). Söndagen 24 mars, hålls den årliga Dia del Geganter (ungefär "Jättebärarens Dag") i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) och det är en av de första möjligheterna i Katalonien i år att se flera jättepar dansa runt på gatorna tillsammans.

Jättar är ett mycket gammalt inslag i katalansk folklore - traditionen har dokumenterats i staden Barcelona så tidigt som 1424! På vår lokala nivå kan de långa jättarna Vilanova i la Geltrú spåras tillbaka mer än 300 år!

Karaktärerna i ett jättepar gestaltar ofta tidigare kungar och drottningar - eller adelsmän av särskild betydelse för en stad - och är klädda i kopior av traditionella högtidskläder. Dessa figurer tillverkades historiskt av trä och carton-pierre, så de tyngsta versionerna vägde ofta mer än 100 kg. Numera har vissa material ersatts med lättare alternativ (t.ex. aluminium), i ett försök att göra det möjligt för fler jättebärare (geganters) att kunna lyfta kropparna och få dem att dansa. En typisk dans för jättar innehåller upprepade piruetter, en rörelse som är svår att bemästra, men som skapar en imponerande visuell effekt när centrifugalkraften lyfter upp de tjocka kjolarna.

Praktisk information på engelska om Jättebärarens Dag i Vilafranca del Penedès finns på Discover Penedès, där man också kan kolla in flera andra evenemang som äger rum här under den kommande helgen: jazzkonserter i El Vendrell (Baix Penedès), en kappsegling i Sitges (Garraf), ett bergslöptävling i La Llacuna (Anoia), en mountainbike-tävling i Vilanova i la Geltrú (Garraf), olika guidade turer och mycket mer.

Varför inte spendera helgen i Penedès?

- - -
Relaterade tidigare bloggposter (på engelska):
Exceptional Corpus with the Giants of Vilanova
Giants and human towers – Festa Major 2009 – Day 4

- - -


Mona & Göran: I videon här veckan försöker Göran att förklara hur han kan bo i Puigmoltó medan hans fru Mona bor i Sitges, även om de delar samma hus. Därutöver avslöjar han att han älskar FC Barcelona, eftersom detta är "mer än en klubb" (més que un club).

- - -
Extern källa: Wikipedia på katalanska

Tuesday, 12 March 2013

Visit the International Patchwork Festival of Sitges and Discover a Part of PenedèsThis week we, above all, want to promote the International Patchwork and Textile Art Festival which takes place in Sitges (Garraf), March 14-17, but aslo jazz koncerts in Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès) and Font-Rubí (Alt Penedès), Catalan folk dances performed by children in Pla del Penedès (Alt Penedès) and other cultural activities.

Further recommendations on traditions and events in the Catalan cava and wine region Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf and Anoia) can be found here.

Discover Penedès!

- - -
Meta: This week Mona sin debut in our videos. If you have any questions about Penedès, Catalan culture or the Spanish and Catalan languages - to Mona or to her husband Göran -, please, let us know by leaving a comment here or on the YouTube channel and they will try to answer in a coming video.

SWE: Varför gå på Textilkonstfestival i Sitges (Barcelona) och upptäck en del av PenedèsDen här veckan presenterar vi framför allt Textilkonstfestivalen International Patchwork Festival som hålls Sitges (Garraf) den 14-17 mars, men också jazzkonserter i Sant Salvador (El Vendrell, Baix Penedès) och Font-Rubí (Alt Penedès), katalansk folkdans framförd av barn i Pla del Penedès (Alt Penedès) och annat.

Fler rekommendationer av traditioner och evenemang i den katalanska cava- och vinregionen Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf och Anoia) hittar ni här.

Upptäck Penedès!

- - -
Meta: Den här gången gör Mona sin debut i videon. Har ni några frågor om Penedès, katalansk kultur och de katalanska eller spanska språken, till henne eller till hennes man Göran, kan ni gärna ställa dem genom att skriva en kommentar här eller på YouTube-kanalen, så försöker de svara i en kommande video.

Sunday, 10 March 2013

SWE: Om det iberiska citadellet i Calafell (Baix Penedès): ...eller: Vilka är Mona och Göran?I den här videon har jag ställt samman lite information om ibererna: vilka de var, var de bodde och varför jag tycker att det iberiska citadellet i Calafell (Baix Penedès) är värt ett besök.

Videon utgör samtidigt karaktären Görans första framträdande. Det kan tyckas som att han är en vidareutveckling på den engelska videon på samma tema, men det hela är mer komplicerat än så. Vad den engelska versionen egentligen avslöjar är att Göran ursprunglingen skulle vara en del av mig själv, men att jag har insett att jag inte orkar, eftersom jag personligen inte skulle kunna vara gift med Mona.

Och vem är då Mona? Ja, det är en den karaktär som har orsakat hela den här situationen. Som ni kanske inser har hon inte dykt upp ännu, men hon har varit på gång länge, eftersom jag behöver henne för evenemang av det slaget som kommer i Sitges nästa vecka.

Vad jag syftar på? Tranquils! Det får ni snart svar på.

Fram till dess tycker jag att ni kan hålla till godo med iberernas historia, i Calafell eller på annat håll.

Upptäck cava- och vinregionen Penedès i Katalonien!

Thursday, 7 March 2013

Penedès this weekend: Archaeology, Fairs, Market and Guided Tours near BarcelonaWhen I write these recommendations for the Penedès weekend March 8-10, what I see as the main event – the International Archaeology Meeting in Calafell -, has already begun. In this week’s video from Wirdheim in Vilanova (above) you can learn more about the Iberians and the old fortification which they have left behind in this town of Baix Penedès.

Apart from this niche event, Penedès can also offer the annual Art Fair in Sitges (Garraf), a Medieval Market (Fira Reial de Pere III Ceremoniós) in Igualada (Anoia) and a great number of guided tours (in Catalan or Spanish), for example in Vilafranca del Penedès, Subirats and Santa Margarida i els Monjos (all in Alt Penedès) and Sant Pere de Ribes (Garraf).

A full list of Penedès event recommendations can be found here.

Discover Penedès!