Monday, 22 April 2013

SWE: Sankt Görans Dag (Sant Jordi) i Barcelona och resten av Katalonien

Sant Jordi Vilanova Geltru 2010 038De flesta europeer känner till legenden om Sankt Göran och draken men om de den 23 april råkar befinna sig i Barcelona eller resten av Katalonien ställer de sig nog frågan varför la Diada de Sant Jordi firas just denna dag och varför med böcker och rosor.

Varför den 23 april?

Legendens drakdödande Sankt Göran påstås ha dykt upp i olika tider och på en mängd olika platser i världen, men martyren som på latin fått namnet Sanctus Georgius var en grek som på 200-talet levde i nuvarande Turkiet. Han var soldat i tjänst för Rom, men eftersom han själv var kristen, vägrade han vid ett tillfälle att verkställa en order om att fängsla alla andra kristna romerska soldater och som straff avrättades på grund av sin tro. Dagen då Sankt Göran dog och därmed, enligt de troende, inledde sitt eviga liv skall ha varit den 23 april.Varför i Barcelona?

Att Sankt Göran under medeltiden blev ett så populärt helgon bland Europas adel och framför allt bland riddarna berodde på att han hade varit soldat. Att känslorna för denne krigare blev extra varma i just Barcelona berodde på att han ett flertal gånger under historien skall ha dykt upp på en vit häst och räddat katalanerna under svåra fältslag. Därför byggde man på 1300-talet ett kapell till hans ära i palatset Palau de la Generalitat (Kataloniens regeringsäte) och 1456 upphöjdes han till Kataloniens skyddshelgon.

Varför rosor?

Rosornas koppling till Diada de Sant Jordi beror sannolikt på att adeln i Barcelona firade Sankt Göran med tornerspel, där vinnarna fick rosor som de sedan lämnade över till de unga damer vars hjärtan de försökte att vinna. Redan på 1400-talet hade den traditionen vidareutvecklats så att man på denna dag i Palau de la Generalitat höll en Marknad för Förälskade (Fira dels Enamorats) till vilken man gick i par, varvid varje dam förväntades bära en ros, just överräckt till henne av hennes partner. Det var dock inte förrän på 1800-talet som detta firande spreds vidare till reste av Katalonien.

Varför böcker?

Eftersom högtidlighållandet av Sant Jordi i våra dagar kännetecknas av ett starkt stöd för det katalanska språket och kulturen, kan det tyckas lustigt att boktraditionen kom hit tack vare Spanien. År 1923 ville man införa en årligt återkommande Bokens Dag och valde den 23 april eftersom det var då den spanske nationalskalden Miguel de Cervantes Saavedra dog (eller i alla fall dagen då han begravdes). Den nyskapade traditionen blev aldrig speciellt stark förutom i Katalonien, där den snabbt införlivades med det redan existerande Sant Jordi-firandet.

När UNESCO år 1995 införde det vi nu kallar Världboksdagen hade man den katalanska boktraditionen på denna dag som tydlig inspiration, men att man valde just den 23 april berodde huvudsakligen på att en rad kända författare har råkat gå bort detta datum, främst William Shakespeare, men också den redan nämnde Cervantes (nåja, nästan i alla fall), William Wordsworth samt katalanen Josep Pla.

- - -


Mona och Göran: I denna veckas video förklarar svenske Göran hur tätt förbunden Sant Jordi är med den katalanska nationen och språket, medan hans likaledes svenska fru Mona betonar att detta är en dag för alla också för spansktalande. Men den här gången måste de hålla sams - Sant Jordi är också kärlekens dag här.

- - -
Tidigare relaterade poster:
2010: Hur katalanerna firar Sant Jordi (Sankt Göran)
2008: Saint George's Day - El dia de Sant Jordi
2007: Come on a weekend, Sant Jordi

- - -
Övriga källor:
Festes.org
Wikipedia

No comments: