Monday, 5 July 2010

SWE: Spaniens nya abortlagstiftning

Från och med idag, 5/7, har Spanien en abortlagstiftning som jämställer det med flertalet europeiska länder. För första gången i historien talar man om rätten till abort. Fram tills igår var aborter, enligt en 25 år gammal lag, formellt ett brott men - under vissa bestämda omständigheter - utan påföljd.

Den nya lagen kräver en betänketid på tre dagar men medger i övrigt helt fri abort till och med den 14:e veckan. Därefter och fram till den 22:a veckan tillåts abort bara om motsatsen – d.v.s. att behålla fostret - innebär en allvarlig hälsorisk för kvinnan. Efter vecka 22 får endast gravt missbildade foster aborteras.

I fjol blev dagen-efter-pillerna (akut-p-piller) receptfria i Spanien och de kan till och med bli gratis. Det är en av punkterna i den omfattande Strategi för Sexuell och Reproduktiv Hälsa (Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva) som Zapateros PSOE regering nu utformar. I kombination ökad information om preventivmetoder har man som mål att minska antalet oönskade graviditeter och därmed behovet av aborter.

Enligt den gamla lagen tilläts abort i tre fall. Om graviditeten uppkommit som resultat av våldtäkt fick den avbrytas fram till den 12:e veckan. Fram till vecka 22 kunde missbildade foster aborteras. Den tredje anledningen hade ingen tidsbegränsning men krävde allvarliga hot mot moderns hälsa och det är denna som under många år har använts som utväg. År 2008 hävdade 96,69% av kvinnorna som gjorde abort att deras mentala hälsa var i fara, en motivering som många har upplevt som förnedrande.

Den del av abortlagen som har orsakat mest debatt rör mindreårigas rätt till abort. I sitt slutgiltiga utformande ger lagen 16- och 17-åriga flickor rätten att själva fatta beslutet, men med kravet att en av deras föräldrar har blir informerad och följer med till kliniken.

- - -

Här hittar ni en spansk version av samma text.

- - -

Svenska RFSU har visat sitt intresse för den nya lagen, bl.a. genom att i Ottar 2/2010 publicera en artikel om den spanska jämställdhetsministern Bibiana Aído (PSOE).

- - -

Källa:

El País: Frenar el aborto, reto de la nueva ley

No comments: