Thursday, 8 July 2010

SWE: Oppositionens syn på den nya spanska abortlagen

Motståndet är stort mot den nya abortlag som just trätt i kraft i Spanien. Från det att PSOE regeringen började att förbereda den, har det i Madrid ordnats två demonstrationer med massiv uppslutning: den 29/3 2009 under banderollen 'No existe el derecho a matar. Existe el derecho a vivir' ('Rätten att döda finns inte. Rätten till liv finns.') och den 17/10 'Cada Vida Importa' ('Varje liv har betydelse').

Mindreårigas möjlighet att göra abort utan föräldrarnas samtycke är en särskilt kritiserad del. Lagen kräver visserligen en att minst en förälder är informerad om abortbeslutet och följer med till kliniken, men läkarna har rätt att göra undantag om den minderåriga fruktar att motsatsen skulle leda till våldsam konflikt med familjen. Oppositionen hävdar att detta kommer att missbrukas och påminner om att flertalet aborter utförs på privata kliniker - bara 3% av aborterna i Spanien görs inom den allmänna hälsovården.

På ett mer ideologiskt plan anser det stora oppositionspartiet, PP, att man inte kan tala om rätten till abort eftersom det strider mot det skyddet för människans liv, garanterat i den spanska grundlagen. Av detta skäl har man anmält lagen till författningsdomstolen. När den f.d. abortlagen instiftades kom denna domstol fram till att rätten till liv (enligt konstitutionens 15:e artikel) också gäller för det ofödda fostret och kan bara upphävas om det annars uppstår grava risker för moderns hälsa.

Hittills har konstitutionsdomstolen ännu inte hunnit studera den nya lagen, så den gäller fullt ut. Ett ansökan om att den tillfälligt skulle upphävas medan ärendet utreds har (såvitt jag förstår) avslagits.

Det bör påpekas att PP inte är ute efter att förbjuda arborter. I stället betonar de att den tidigare lagen tillräckligt flexibel. Att aborter formellt sett var illegala anser de inte vara av betydelse, eftersom lagen gav möjlighet att utföra dem på ett sätt så att brottet inte blev straffbart. Dessutom anser partiet att det tidigare rådde väldigt lite spänning i förhållandet med den katolska kyrkan, trots att det sedan år 1985 har utförts 1.300.000 aborter i Spanien. Det är det samförståndet som nu, enligt PP, har brutits av Zapateros regering.

- - -

Här finns ett försök till att skriva en liknande text på spanska.

- - -

I tidigare inlägg har jag beskrivit den nya spanska abortlagen och kommenterat det intresse som svenska RFSU har visat för den.

- - -

Källor:

El Mundo: Abortar en el primer trimestre no requiere desde hoy ninguna justificación

El Mundo: El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la Ley del Aborto

No comments: