Sunday, 21 March 2010

SWE: Ett försök att blogga på riktigt

Motivationen att blogga har sviktat en del på sistone och jag måste därför tänka över vad det är jag egentligen håller på med. Sett över tiden är jag mycket nöjd med hur denna blogg å ena sidan driver mig att lära mig nya saker och å andra sidan presenterar vem jag är för dem som inte känner mig. Kanske är det därför som jag har känt mig uttråkad på sistone: av rutin har jag skrivit alldeles för mycket om saker som faktiskt inte engagerar mig särskilt mycket.

Jag har också hamnat i en återvändsgränd där jag inte låter mig skriva om vardagshändelser just för att de är små. I serien Wirdheim i Vilanova försökte jag lösa detta genom att klumpa ihop sådana observationer med kommentarer om politik, men då blev kravnivån för hög. Även om det strider mot min pretentiösa natur, måste jag korta ner mina inlägg.

Framöver skall jag låta mina blogginlägg bli mer heterogena och inte försöka att knyta ihop dem. Den som bara tittar på ett fåtal texter kommer sannolikt att bli förvirrad, men min förhoppning är att regelbundna läsare skall kunna gallra fram det som just de gillar.

Geografiskt har jag av självkritik hittills valt ett smalt fokus – min stad Vilanova i la Geltrú och resten av Penedès-området – men måste våga vidga perspektivet. Låt oss vara ärliga: Om vi bortser från vin och cava, är världens behov av Penedès-kunskap mycket begränsat. Däremot finns det ett stort intresse för Katalonien. Det är mina bristande kunskaper om Barcelona som har fått mig att undvika helheten men nu skall jag ge mig på den. Jag skriver ju om den katalanska kulturen, om det katalanska samhället och dess roll i Spanien för att lära mig - inte för att jag redan kan något! Gör jag det rätt kan jag bli – Varför inte lägga ribban högt? – en av de främsta svensktalande experterna på just Katalonien.

Förstår jag målsättningen? Ja! Gillar jag målsättningen? Ja! Då kör vi, eller endavant som de säger på katalanska.

No comments: