Thursday, 26 November 2009

SWE: Den 13/12 röstar Katalonien om självständighet

På luciadagen den 13/12 i år kommer svenskarna inne i Barcelona att fira julfest med barnen och vi får väl se om min fru åker in med våra små söner. Själv hade jag gärna ställt upp som tomte igen, men kommer att vara upptagen i vår hemstad. Den dagen är Vilanova i la Geltrú en av 161 kommuner (municipis) som ordnar folkomröstning om ett självständigt Katalonien.”Hur kan katalanska politiker bry sig om självständighet nu här de spanska arbetslöshetssiffrorna är bland de högsta i EU?”, beklagade sig min fru när hon först hörde talas om detta. Anledningen är enkel – det är inte politiker som driver frågan. Det största katalanska nationalistpartiet heter CiU och talande är att deras högste representant i det spanska parlamentet, Josep Antoni Duran i Lleida, ifrågasätter folkomröstningen på samma grunder som hon. UDC, hans del av den federation som CiU egentligen är, förespråkar inte självständighet, och CDC, den större delen, ser sig som ett Casa Gran stort nog att hysa både dem som vill att Katalonien skall lämna den spanska staten och dem som vill vara kvar.

I stället stammar folkomröstningsidén från gräsrotsnivå och den första hölls i somras i Arenys de Munt. Initiativet togs av CUP – en vänstergruppering som finns representerad i många kommunfullmäktige, men som ideologiskt är så hårt knuten till att bygga demokrati nerifrån och upp att de inte deltar i val till de katalanska eller spanska parlamenten. Händelsen sågs som en jätteframgång för katalanska självständighetsförkämpar och har lett till en folkrörelse av så kallade plattformar som växer upp på kommunnivå. De samarbetar via ett koordinerande organ men är självorganiserade och självfinansierade. Eftersom de inte har kommit lika långt i sina förberedelser kommer folkomröstningarna om denna, som katalaner ser det, nationella fråga inte att ske i hela Katalonien och inte heller på samma datum. Med lilla Arenys de Munt som utgångspunkt, blir det som kommer nu den andra vågen och minst två till kommer att följa.

Spansk lag omöjliggör för de här folkomröstningarna genomföras inom de existerande demokratiska institutionerna och det utgör, naturligtvis, en utmaning. Eftersom samhällets etablerade vallokaler ligger i offentliga byggnader får man inte använda sig av dem. Dessutom har väldigt få av plattformarnas medlemmar varit inblandade i liknande uppgifter förut. Trots detta finns det en stark övertygelse om att röstningsprocessen kommer att kunna utföras med full konfidentialitet och maximal transparens. I Vilanova, till exempel, har det redan bekräftats att vi kommer att gästas av internationella valövervakare, eftersom vi är den näst största kommunen som röstar i den här omgången. Folkrikast är Sant Cugat del Vallès, ett känt hem för utlandsstationerade – “expats” - bland dem en del skandinaver.

Personligen har jag tagit på mig en begränsad roll i vår plattform VnG decideix (Vilanova i la Geltrú bestämmer) även om jag anser att jag som inflyttad svensk (och detta kommer att göra en del lokala kompisar besvikna) inte kan förespråka oberoende från Spanien. I kommande blogginlägg kommer jag att försöka förklara varför jag tycker att katalanerna skall ha rätt att rösta om huruvida de skall vara en suverän stat – något som den spanska grundlagen i dagsläget inte tillåter -, hur folkomröstningen kommer att gå till, hur jag kommer att rösta och varför.

Redan nu vill jag dock uttrycka att jag tycker att timingen är bästa tänkbara. Alla som följer katalanska och spanska medier vet att de på sistone varit fulla av ofattbart stora korruptionsskandaler och att de inblandade är nära kopplade till de traditionellt stora partierna. Det förakt för den politiska klassen som dessa har lett till kommer nu att få en kontrast av sann medborgaraktivism; vanliga människor som inte söker sig till extremistpartier utan sluter sig samman och skapar ett helt nytt forum för demokratiskt beslutsfattande, om än begränsat till en enda fråga.

På årets luciadag får sammanlagt 707.397 invånare i Katalonien möjligheten att delta i detta referendum om självständighet. Nås ett högt valdeltagande kommer det att bli den högtid för demokratin – una festa de la democràcia – som plattformarna önskar.

- - -
Relaterade poster på svenska:

- Katalanernas självständighet och den neutrale svensken
- Hur genomförs katalanernas folkomröstning?
- Katalanism är inte independentism
- Folkomröstningen i Vilanova - störtkul eller dötrist
- Katalansk självständighet? På söndag får vi svar

No comments: