Monday, 22 September 2008

SWE: När Tarragona firar Santa Tecla

Tarragonas festa major kan spåras tillbaka till år 1091, när påve Urban II tydligen skall ha bestämt att den heliga Teclas dag skulle vara stadens stora högtid. Firandet kom dock igång på allvar som först 1321, när vad som påstods vara en relik av helgonets arm kom till staden.


Jättar, djävlar, käppdans och andra element som idag ses som gemensamma för hela den katalanska kulturen dök här upp redan för många sekler sedan och Santa Tecla finns med på Kataloniens officiella lista över ’Traditionella fester av nationellt intresse’. Till de i mina ögon mest unika inslagen hör ”de vandrande mänskliga pelarna” (pilars caminants; castellers som står på varandras axlar i flera nivåer och samtidigt går upp- och nerför en trappa) samt de satiriska skådespelen Dames i Vells.

Än idag lever det religiösa ursprunget kvar i mässor och hyllningsdikter (goig) till skyddshelgonet, men precis som vid festa major i andra städer har moderna festivalinslag som rockkoncerter och idrottsevenemang tillkommit. Det här är en välbesökt folkfest, inte minst av tarragonaborna själva.

- - -
I ett tidigare inlägg på engelska ger jag rekommendationer för vad den folkkulturintresserade skall söka upp under Santa Tecla.

- - -
Här finner ni den katalanska versionen av festivalprogrammet som helhet.

- - -
Technorati tags: Festa, Katalonien, Wirdheim

No comments: