Wednesday, 27 August 2008

SWE: Katalanska havaneres


Havanera är en musikstil som har sitt ursprung på Cuba. Katalaner som arbetade där på 1800-talet förde med sig den hit och de melankoliska tonerna skall ge uttryck för en längtan tillbaka. Traditionen lever framför allt vidare på tavernes i historiska fiskarsamhällen. I våra dagar sjungs många av sångerna på katalanska och kvällar med havaneres – enligt seden avslutade med ett glas bränd rom (rom cremat) - ingår på många ställen när man firar festa major.

1 comment:

Jah Hollis said...

Det brukar även stavas habanera.
I alla fall här i Svedala.